Höökari ja porvarinvala.

Höökari ja porvarinvala.

Vanhassa Tampere-kirjassa on nimitys höökari. Todennäköisesti ammatti, mutta mikä? Kerrotaan myös porvarin valasta. Liittynee jotenkin siihen, että kun Tampere oli vappaakaupunki, ammattipätevyyttä eivät todistaneet Mestarikillat, vaan taito piti esittää maistraatille. Hyväksynnän jälkeen piti antaa "porvarinvala". Sen sanamuoitoa en ole löytänyt. Porvarinvala eri siis ole vastaveto punakaartilaisen valalle. Sen laulunn kyllä tiedän.

2 vastausta

Höökarit olivat pikkukauppiaita, oman aikakautensa, eli noin 200 vuotta sitten, sekatavarakauppiaita. Porvarin valaa on kysytty ennenkin ja tarkkaa tietoa sen sisällöstä ei löynyt silloinkaan.

http://www.kysy.fi/kysymys/kaukainen-sukulaiseni-toimi-helsingissa-muurarimestarina-1800-luvun

Kommentit (0)
10.01.201918:42
24182
24

Suomenkin kaupungeissa Ruotsin ajalta aina 1800-luvun puolivälin tienoille noudatettu merkantilistinen talouselämän sääntely jakoi kaupunkien kauppiaat eriarvoisiin ryhmiin. Varsinaisen ulkomaankauppaa harjoittavan valtaporvariston alapuolella toimi ryhmä, jota kaupunkihistoriallisessa kirjallisuudessa kutsutaan höökareiksi tai vast. höökkareiksi. Tämän ryhmän suomalaisperäinen vastine on ruokatavarakauppiaat. (Nimitysten vastaavuus näkyy vielä esim. Knut Cannelinin Ruotsalais-suomalaisen sanakirjan 1930 ilmestyneessä neljännessä painoksessa: hökare 'ruokakauppias'; hökeri 'ruokakauppa'; hökarbod 'ruokapuoti'; hökarvara 'ruokatavara" jne.)

Historioitsija Oscar Nikula kuvasi Suomen kaupunkilaitoksen historian ensiosassa (1981) ryhmää 1700-luvulla näin:

Ruokatavarakauppiaat eli "höökkarit" myivät tavaroita avopuodissa. He myivät erilaista tavaraa kuten silakkaa, silliä, voita, ryynejä, herneitä, kalaa, kuivattua lihaa ja muuta pientä.

Autonomian ajan osalta Nikula jatkaa:

Ruokatavarakauppiaiden eli "höökkarien" määrä kasvoi etenkin suurissa kaupungeissa. He myivät edelleen etupäässä elintarvikkeita ja muuta taloudessa tarvittavaa. He eivät saaneet tilata ulkomailta tavaraa, vaan heidän oli ostettava tukkukauppiailta. Poikkeuksena oli kuitenkin suola, jota he saivat tuoda maahan vapaasti. Vuodesta 1841 he saivat olla laivanvarustajina ja vuodelta 1854 lähtien harjoittaa rahtiiliikennettä.

Kuten huomataan, mistään aivan vähäisistä pikkukauppiaista ei koko ryhmän osalta voi puhua, olkoonkin että "höökkarit" eivät koskaan kuuluneet kaupunkien ylimpään kauppiassosieteettiin. - Kauppa oli Suomessa ammattikuntalaitoksen säännöstelemää vuoteen 1868, jolloin järjestelmä lopullisesti lakkautettiin. 

Sitten vielä se kahdestikin kysytty porvarinvala. Verkosta löytyy sentään malliksi seuraava, Tukholman raatihuoneessa syyskuussa 1808 annettu porvarinvala; tuolloinhan Suomikin vielä muodollisesti kuului vanhaan Ruotsin yhtenäisvaltakuntaan. On oletettavissa, että tätä muistuttavaa porvarinvalan kaavaa on soveltuvin osin käytetty myös Venäjään liitetyn Suomen suuriruhtinaskunnan kaupungeissa - muutettavat luonnollisesti muuttaen:

https://stockholmskallan.stockholm.se/ContentFiles/SSA/0079A_Borgerskape...

Liitän tähän vielä pääpiirteittäisen käännöksen tuosta dokumentista (suomentanut "V. V. Kandestoeber"):

"Minä - - [nimi] lupaan ja vannon Jumalan ja Hänen Pyhän Evankeliuminsa kautta, että haluan aina olla uskollinen ja kuuliainen oikealle ja Laillisesti kruunatulle Kuninkaalleni, Suurivaltaiselle Ruhtinaalle ja Herralle GUSTAF ADOLPHILLE  [Kustaa IV Adolf, Kustaa III:n poika], Ruotsin, Gööttein ja Vendein kuninkaalle etc. etc. etc., sekä Kuningashuoneelle, säädetyn Vallanperimys-Säännön  mukaisesti, sellaisena kuin se Tukholmassa vuonna 1743 on laadittu ja hyväksytty, sekä sen mukaisesti kuin Västeråsin Perintö-Järjestys vuodelta 1544 ja Norrköpingin päätökset vuodelta 1604 määräävät ja säätävät, niin että pyrin niin paljon kuin mahdollista tavoittelemaan, vaatimaan ja edistämään Hänen Kuninkaallisen Majesteettinsa hyötyä ja parasta.

Tulen myös henkeen ja vereen puolustamaan Kuninkaallista Valtaa, sellaisena kuin se on määrätty Kuninkaallisen Majesteetin ja Valtakunnan Säätyjen 21 helmikuuta ja 3 huhtikuuta 1789 solmiman ja vahvistaman Yhdistys- ja Vakuus-Kirjan kautta sekä mitä Hallitus-Muoto elokuun 21 päivältä 1772 muutoin pitää sisällään. Niin ikään tulen tuomaan ilmi sekä ajoissa antamaan tiedoksi, jos saan tietooni jotain olevan tekeillä tämän suotuisan Perustus-Lain  muuttamiseksi tai kumoamiseksi, jonka  lain Valtakunnan Säädyt omaksi ja jälkeentulevien hyödyksi  ikuisiksi ajoiksi ovat hyväksyneet ja jota minä sen kaikilta kohdin haluan noudattaa, totella ja täyttää.

Lähinnä edellä sanottua tulen olemaan Kuninkaallisen Majesteetin Käskynhaltijoille, kuten myös Pormestarille ja kaupungin Raadille, kaikille Esimiehilleni, kuuliainen ja tottelevainen kaikessa siinä mitä he tulevat minulle Kuninkaallisen Majesteetin tai Kaupungin nimessä käskemään tai määräämään; ja muutoin kaiken sellaisen, mikä voi koitua Kuninkaalliselle Majesteetille ja Valtakunnalle vahingoksi ja haitaksi, lupaan uskollisesti torjua, sekä sikäli kuin havaitsen jotain sellaista olevan suunnitteilla, sen asianomaiseen paikkaan tuomaan ilmi. Tulen myös kykyni mukaan tavoittelemaan kaikkien Kaupungin oikeuksien parasta [ja] Lain määräysten mukaisesti edistämään, olemaan harjoittamatta minkäänlaista laitonta Kauppaa vierailla tai kielletyillä tavaroilla, ja muutoin, Kanssaporvareitani, sekä kotimaassa että ulkomailla, kaikissa mahdollisissa oikeamielisissä asioissa, parhaani mukaan auttamaan, ja olemaan estämättä, vainoamatta, painamatta alas ketään heistä tai tuottamasta vahinkoa kenellekään.

Ja kun minä ammattiani harjoittaessani jonkun palvelukseeni tarvitsen, tulen minä sellaisen kaikkein mieluiten syntyperäisistä Ruotsalaisista ottamaan, sekä siinä antamaan oppia ja neuvoa.

Ja vihdoin, siinä tapauksessa että minä ajan oloon, vissien syiden ja asianhaarojen vuoksi, päättäisin muuttaa tästä maasta vieraille seuduille, niin tulen silloin jättämään ja suorittamaan kuudesosan omaisuudestani.

Kaiken sanotun tulen luotettavasti täyttämään, kuten vilpittömälle ja oikeamieliselle Porvarille sopiikin, ilman mitään juonia ja pahansuopaa kavaluutta, ja kaikessa menettelemään tavalla, josta voi vastata niin Jumalan kuin Ihmistenkin edessä. Niin totta kuin Jumala minua auttakoon Ruumiin ja Sielun puolesta!"

 

 

Kommentit (0)

Vastauksesi