hometalot

hometalot

Onko talojen homeongelma liioiteltua?

Vastaus

Hometaloista ja homeongelmista on kirjoitettu paljon ja tutkittua tietoa löytyy esimerkiksi Terveyden  ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta. Tarkkoja valtakunnallisia tilastoja en aiheesta löytänyt, mutta vuonna 2012 annettu lausunto Eduskunnan tarkastusvaliokunnalle 5.12.2012, (Esko Korhonen, Dnro 3833/90/2012) sisältää seuraavia lukuja:"  Suomen rakennuskanta on noin 1,45 miljoonaa rakennusta, joista asuinrakennuksia on 85 % ja muita rakennuksia 15 %. Kerrosalalla ilmaistuna rakennuskanta on noin 434 miljoonaa neliötä, joista 274 miljoonaa eli 63 % on asuinrakennuksissa ja 160 miljoonaa eli 37 % muissa rakennuksissa. Merkittävien kosteus- ja homevaurioiden esiintyvyys on arviomme mukaan pien- ja rivitaloissa 7–10 %, kerrostaloissa 6–9 %, kouluissa ja päiväkodeissa 12–18 %, hoitolaitoksissa 20–26 % ja toimistoissa 2,5–5 % kerrosalasta. Merkittävästi vaurioituneissa pien- ja rivitaloissa asuu 221 000–443 000 ja kerrostaloissa 103 000–154 000 ihmistä. Tällaisissa kouluissa ja päiväkodeissa on 172 000–259 200, hoitolaitoksissa 36 000–46 800 ja toimistoissa 27 500–55 000 henkeä."

Homeongelmiin reagointi on yksilöllistä ja on vaikea sanoa onko ongelmia liioiteltu vai vähätelty.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi