Hetevesi ja jokamiehenoikeus?

Hetevesi ja jokamiehenoikeus?

Kylällä on lähde,joka on kyläläisten yleisessä tiedossa.Se on lähistöllä olevan talon maalla,tottakai.Tämän talon vanhemmat sukupolvet ja myöhemmät omistajat ovat aina luvanneet ja sallineet lähteen käytön.Nyt uusi omistaja on alkanut riistakameralla kuvata veden hakijoita heidän tietämättään ja alkanut levittää kylällä tietoa lähteen luvattomasta käytöstä.Olen mustalla listalla,kun olen riistakamerasta tietämättäni hieman koettanut puhdistaa vedestä roskia yms sopimatonta.Olen mukamas hämmentänyt hetettä ja hankaloittanut heidän veden käyttöään.Veden mahdollinen sotkeentuminen on ollut,jos sitä on ollut,kyllä ihan minuuttien mittaista korkeintaan. Mielestäni lähdevesi pysyy raikkaana,mikäli vesi vaihtuu jatkuvasti.Olenko syyllistynyt rikokseen? Mitä sanoo jokamiehenoikeus-laki asiaan?

Vastaus

Nähtävästi jokamiehenoikeus ei säätele kyseistä toimintaa.

Vesilain 2 luku säätelee veden omistusta ja vallintaa sekä veden ottamista.

Vesilain 2 luku 1 § Veden omistus ja vallinta

"Vesisäiliössä sekä kaivossa ja muussa vedenottamossa olevan veden omistaa se, jolle säiliö, kaivo tai vedenottamo kuuluu. Lähteessä ja tekolammikossa olevan veden omistaa pohjan omistaja."

2 luku 4 § Veden ottaminen

"Jokaisella on oikeus muutoin kuin pysyvästi ottaa vettä tai jäätä henkilökohtaista tarvetta varten vesistöstä ja 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetun vesialueen rajan ulkopuolella olevalta alueelta, milloin se on veden peittämä. Jokaisella on myös oikeus satunnaisesti ottaa vähäisessä määrin vettä tai jäätä toiselle kuuluvasta norosta tai sellaisesta lähteestä, joka ei ole sen omistajan tai hänen luvallaan muun henkilön vakituisessa käytössä. Muusta veden ottamisesta säädetään 4 luvussa.

Veden tai jään ottamisesta 1 momentin nojalla ei saa aiheutua alueen omistajalle tai muille oikeuden haltijoille haittaa tai vähäistä suurempaa häiriötä."

Kuvaamisesta on syytä huomioida Rikoslain 6 § Salakatselu

"Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella katselee tai kuvaa

1) kotirauhan suojaamassa paikassa taikka käymälässä, pukeutumistilassa tai muussa vastaavassa paikassa oleskelevaa henkilöä taikka

2) yleisöltä suljetussa 3 §:ssä tarkoitetussa rakennuksessa, huoneistossa tai aidatulla piha-alueella oleskelevaa henkilöä tämän yksityisyyttä loukaten,

on tuomittava salakatselusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi."

 

Kommentit (0)

Vastauksesi