Henkirikoksista tuomitut maakunnittain Suomessa

Henkirikoksista tuomitut maakunnittain Suomessa

Kuinka monta ihmistä Suomessa on tuomittu henkirikoksesta, tuomitun kotipaikan mukaan, maakunnittain, viime vuosina? Siis kuinka monta kainuulaista, keskisuomalaista, uusimaalaista...?

Vastaus

Tilastokeskuksen taulukoissa on käytettävissä myös rikostaulukkoja, joihin on koottu tietoja poliisin tietoon tulleista rikoksista. Taulukosta, jonka nimi on Selvitettyihin rikoksiin syylliseksi epäillyt henkilöt kansalaisuuden, iän ja asuinpaikan mukaan 2009-2013 voi etsiä esimerkiksi väkivaltarikoksista epäiltyjä epäillyn kotipaikan mukaan. Aluejaotteluna on silloin maakunta. Taulukko ei anna suoraan vastausta kysymykseesi, koska taulukko ei kerro tuomituista vaan rikoksesta epäillyistä. Tulokset ovat kuitekin suuntaa-antavia. Tuomiotilastoissa tilastointiperusteena ei ole syytetyn kotipaikka vaan hovioikeuspiiri. Tällöin tuomion kannalta ratkaisevaa on se, missä rikos on tehty eikä se mistä syytetty on kotoisin. 

Kommentit (0)

Vastauksesi