Helsingin kaupungin virkamiehet - onko laissa velvoite viedä asia ao henkilölle eteenpäin

Helsingin kaupungin virkamiehet - onko laissa velvoite viedä asia ao henkilölle eteenpäin

Hei, Jos Helsingin kaupungin työntekijä tai virkamies saa tietoonsa epäkohdan, onko hän lain mukaan velvollinen ilmoittamaan asian eteenpäin sitä hoitavalle henkilölle/virastolle? Muistelen, että opintojen yhteydessä ainakin sosiaalihuoltolaissa oli pykälä, jonka mukaan jos työntekijälle ilmoitettiin epäkohta, joka ei kuulunut hänen tehtäviinsä, niin hänellä oli velvoite viedä asia sen henkilön tietoon, jonka tehtäväkenttään kys.asia kuului. Ei käsittääkseni riittänyt siis se, että kehottaisi asian ilmoittanutta henkilöä vaikkapa soittamaan toiselle henkilölle. Kiitokset - teiltä saa niin moniin asioihin tietoa :)

2 vastausta

Epäkohdista on tietysti periaatteessa aina hyvä tiedottaa asioista vastaavalle. Oman tehtävänsä ja virastonsa alaan kuuluvista puutteista viranhaltija varmaan yleensä ilmoittaakin eteenpäin. Sen sijaan yleisestä lakiin kirjatusta ilmoitusvelvollisuudesta siinä tapauksessa kun asia ei varsinaisesti kuulu viranhaltijan tehtäviin, ei vastaaja kyllä löydä tietoa. Tilanne voi riippua myös siitä, millaisesta epäkohdasta on kyse; onko pieni rutiiniasia, vai vakava, vaikutuksiltaan merkittävä seikka.

Laki kunnallisesta viranhaltijasta määrittelee viranhaltijan yleisiä velvollisuuksia. Sen mukaan tehtävät on suoritettava asianmukaisesti ja viivytyksettä noudattaen asianomaisia säännöksiä ja määräyksiä sekä työnantajan työnjohto- ja valvontamääräyksiä. Viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Viranhaltija ei saa vaatia, ottaa vastaan tai hyväksyä erinäisiä rikoslaissa säädettyjä taloudellisia etuja. Laista ei kuitenkaan suoranaisesti löydy mainitaa kysyjän kuvaílemasta velvollisuudesta. Myöskään virkavastuun käsitteeseen ei näyttäisi liittyvän tällaista velvoitetta.

Sosiaalihuollon henkilöstöllä on kyllä vuoden 2016 alusta ollut ns. ilmoitusvelvollisuus. Sosiaalihuollon ammattihenkilön on ilmoitettava viipymättä toiminnasta vastaavalle, jos hän huomaa epäkohtia tai ilmeisiä epäkohdan uhkia asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Olisiko siis kyse ollut tästä?

 

 

 

 

Kommentit (0)
14.02.201813:17
19584
51

Laki on varmaan muuttunut sitten opiskeluaikojeni. Silloin tuli voimaan joku uusi laki, joka sisälsi asioita, joissa piti auttaa osaamatonta ja tietämätöntä kansalaista.

Sitä tulkittiin esim. niin, että se velvoittaisi esim.virkamiehen toimittamaan virastolle virheellisesti tullut asiakirja eteenpäin sinne minne se kuului, eli siis paperi/hakemus piti lähettää oikealle viranomaiselle eikä palauttaa asiakkaalle, kuten aikaisemmin oli tehty.

Pahoittelen, että en muista lain nimeä, että voisi tarkistaa, onko se vielä voimassa. Veikkaan, että se on kumottu tai muutettu erilaiseksi, sillä kyseinen sisältö oli liikaa vaivaa virkamiehille tuottava. Pitäisihän silloin joko tietää tai selvittää, mille virastolle joku asia kuuluu, jos se ei ole oman viraston tehtävä.

Eikä nykyään tulisi kysymykseenkään hoitaa postimaksuja toisten puolesta, kun kaikki ovat tulosjohdossa ja vahtaavat joka senttiä - varsinkin kun nykyiset postimaksut ovat tolkuttomat.

Viimeisinä työvuosinani tätä sivuavia tapauksia oli eräässä erikoiskirjastossa, jossa oli palautuslaatikkoon aukioloajan ulkopuolella tiputettu jonkin toisen kirjaston (eri konsortion) kirjoja. Osa oli varmaankin tullut vahingossa, osa ehkä tarkoituksella, jotta asiakas säästyisi postimaksuilta, jotka tulisivat itselle maksettavaksi, jos vaikka pitäisi palauttaa Imatran kaupunginkirjastolle kuuluva kirja Helsingistä. Silloinen kirjastonjohtaja kielsi postittamasta niitä talon laskuun. 

No, mitähän niille sitten olisi pitänyt tehdä?  Heittää roskikseenko?

Toki yritettiin ottaa yhteyttä asiakkaaseen, joka ei välttämättä selvinnyt. Kun tapauksia ei ollut monta, lähetin sitten johtajan vihalta välttyäkseni kirjat perille omalla kustannuksellani. 

Kommentit (1)
Hallintomenettelylaki (myöh. hallintolaki)?
16.2.2018 12:14 H Niemi 1317

Vastauksesi