Hei,Suomessa laki sallii metsästyksen tuliaseella vähintään 150 m:n päässä...

Hei,Suomessa laki sallii metsästyksen tuliaseella vähintään 150 m:n päässä...

Hei,

Suomessa laki sallii metsästyksen tuliaseella vähintään 150 m:n päässä asumuksesta. Etäisyys on pahasti alakanttiin, kun luodin kantama on muutaman kilometrin luokkaa aseesta riippuen.

Onko tuo sama 150 m:n etäisyys käytössä muissakin Pohjoismaissa? Miten muualla Euroopassa?
Onko antaa esimerkkejä eri maista suuremman turvaetäisyyden kohdalta?

Vastaus

Metsästyslaki 25 § 1 mom säätää, että ilman rakennuksen omistajan tai haltijan nimenomaista lupaa eläintä ei saa ampua 150:tä metriä lähempänä sellaista rakennusta, jossa asutaan.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930615#P25

Usein hallituksen esityksistä tai valiokunta-asiakirjoista on löydettävissä miten joissakin muissa maissa ko. maan lainsäädäntö sanoo aiheesta. No nyt vuoden 1993 metsästyslain osalta näin ei näytä olevan. Hallituksen esitys eduskunnalle metsästyslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 300/1992 vp
http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/he+300/1992
(Vasemalla kehyksessä vireilletulo- ja valiokunta-asiakirjat).

Asiassa kannattaa olla yhteydessä suoraan maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto, yhteystiedot sivulta http://wwwb.mmm.fi/puhlu/
Ministeriön virkamiehet varmasti seuraavat alansa lainsäädännön kehitystä myös muiden maiden osalta.

Muiden maiden viranomaisten linkkejä on koottu eduskunnan kirjaston Elki-linkkikokoelmaan. Siitä on haettavissa linkkejä aiheen tai maan mukaan. http://www.eduskunta.fi/kirjasto/Elki/elki.html

Kommentit (0)

Vastauksesi