Heissan.

Heissan.

Heissan. Minua on jo pitkään ihmetyttänyt, että miksi eri pankkien välisessä maksuliikenteessä on kahden, jopa kolmen päivän viive? Jos esim. omalta osuuspankin tililtäni maksan jotain nordean tilille, niin se näkyy vasta ylihuomenna. Eikö nykytekniikka mahdollista nopeampia siirtymiä vai onko kyseessä pankkien kikkailu korko- ym. asioissa? Kiitos hyvästä palvelustanne, täältä on löytynyt paljon neuvoja eri ongelmiin :)

Vastaus

Hei! Kiitoksia palautteesta, kiva kuulla että olet tyytyväinen palveluumme. :-)

Saman pankkiryhmän sisällä raha liikkuu yleensä lähes reaaliaikaisesti, mutta pankkien välisessä maksuliikenteessä on tosiaankin 1–2 pankkipäivän viive. Tämä viive johtuu pankkien erillisistä järjestelmistä sekä taustalla vaikuttavasta lainsäädännöstä.

Suomalaista tilisiirtojärjestelmää säätelevät 14.8.1999 voimaan astunut tilisiirtolaki ja siitä johdetut maksujenvälityksen yleiset ehdot. Tilinsiirtojärjestelmässä rahaliikenne ei tapahdu reaaliaikaisesti yksi tapahtuma kerrallaan, vaan maksut suoritetaan isommissa erissä pari kertaa päivässä Suomen Pankin kautta. Tapahtumatiedot sekä niitä vastaavat katteet siirtyvät pankista toiseen pankkien välisellä maksujenvälitys- ja katteensiirtomenetelmällä. Katteensiirto tapahtuu Suomen Pankissa, jossa kaikilla maksuliikenneosapuolilla on tili. Suomen Pankki laskee, paljonko kukin pankki on saamassa tai maksamassa toisilleen, ja siirtää varoja tililtä toiselle sen mukaan. Maksut kirjataan saajan tilille vasta, kun niitä vastaava kate on kirjattu saajan pankin tilille Suomen pankissa. Järjestelmän tarkoituksena on maksujenvälitykseen liittyvien riskien minimointi ja toiminnan selkeyttäminen.

Maksujenvälityksen yleisissä ehdoissa sanotaan maksun välittämisen aikataulusta seuraavaa:

”Kun maksajan ja saajan tilit ovat eri pankissa/pankkiryhmässä, varat maksetaan saajan pankin tilille viimeistään veloituspäivää seuraavana pankkipäivänä. Poikkeuksena ovat maksut, jotka on veloitettu maksajan pankin määrittelemän päivän viimeisen kirjausajankohdan jälkeen tai muuna kuin pankkipäivänä. Nämä varat maksetaan saajan pankin tilille viimeistään veloituspäivää seuraavana toisena pankkipäivänä. Saajan pankki maksaa varat maksajan toimeksiannossa ilmoittamalle tilille viimeistään sitä päivää seuraavana pankkipäivänä, jona varat maksettiin saajan pankin tilille.”

Eli maksun kirjausajankohdallakin on merkitystä: jos maksun suorittaa esim. illalla töiden jälkeen, on todennäköistä että viive on pari päivää.

Lähteitä ja lisätietoa:
iGS:n arkisto (esim. hakusanalla ’pankit’, kategoriassa ’Talous, yritykset, kuluttaminen’)
Finanssialan keskusliitto - maksujenvälityspalvelut: http://www.pankkiyhdistys.fi/asp/system/empty.asp?P=2395&VID=default&SID...
Tilisiirtolaki (Finlex): http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990821
Maksujenvälityksen yleiset ehdot (Sampo Pankin): http://www.sampopankki.fi/fi-fi/Yritysasiakkaat/YrityksetJaKonsernit/Ver...älitys.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi