Hei,Sain Tikkurilassa pysäköintisakon yksityiseltä yritykseltä.

Hei,Sain Tikkurilassa pysäköintisakon yksityiseltä yritykseltä.

Hei,

Sain Tikkurilassa pysäköintisakon yksityiseltä yritykseltä. Olenko velvollinen lain mukaan maksamaan pysäköintivirhemaksun vaikka sakon antaja ei ole viranomainen?

Eikö tätä voisi verrata vaikkapa ylinopeussakon saamisena vaikkapa yksityisen vartiointiliikkeen vartijalta?

Vastaus

Yksityinen pysäköinninvalvonta on suhteellisen uusi ilmiö Suomessa. Tästä huolimatta se on ehtinyt herättää kiivasta keskustelua paitsi puolesta niin erityisesti vastaan.

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunto otti kantaa yksityisen pysäköinninvalvonnan hyväksyttävyyteen 24.5.2006 annetussa päätöksessä dnro 1285/39/2005. Tapauksessa sakot maksanut henkilö vaati yksityistä pysäköinninvalvontaa tarjoavaa ParkCom -yhtiötä maksamaan takaisin perityt rahat. Päätöksessä todettiin mm. seuraavaa:

"Oy ParkCom Ab on ilmoittanut pysäköintiä koskevat ehdot kylteissä, jotka on sijoitettu niin, että normaalilla huolellisuudella autoa kuljettava henkilö ei voi välttyä havaitsemasta niitä. Ehtojen sisältö on esitetty kylteissä selkeästi ja yksiselitteisesti. J.S:n (ParkComin kanssa riitaantunut henkilö, toim.huom.) on täytynyt tai ainakin hänen olisi pitänyt tietää pysäköintiehtojen sisällöstä. Lautakunta katsoo tässä tapauksessa Oy ParkCom Ab:n näyttäneen riittävällä tavalla, että J.S:n pysäköidessä auton, hänen ja Oy ParkCom Ab:n välille on syntynyt sopimus pysäköinnistä pysäköintihallin kylteistä ilmenevin ehdoin."

Pysäköintitilassa olleissa ehdoissa puolestaan todettiin, että ehtojen vastaisesta pysäköinnistä veloitetaan 40 euron valvontamaksu. Oy ParkCom Ab:lla on siten pysäköintiä koskevan sopimuksen ehtojen perusteella oikeus velvoittaa sääntöjä rikkovalta taholta 40 euron valvontamaksu.

Toinen lainaus päätöksestä:

"Kuluttajasuojalain 4 luvun 1 §:n mukaan silloin kun sopimuksen ehto on kuluttajan kannalta kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen, ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta."

Lautakunta päätyi lausunnossaan siihen, etteivät ehdot tässä tapauksessa olleet kohtuuttomia.

Tämä päätös on luettavissa ParkComin kotisivuilla. Tässä suora linkki rtf-asiakirjaan: http://www.parkcom.fi/linked/fi/Kuluttajavalituslautakunnan_paatos.rtf

Vuonna 2005 asiaa selvitettiin Kuningaskuluttajassa, jolloin epäselväksi jäi se, mitä tapahtuu jos sakkoa ei maksa. ParkComin toimitusjohtaja ei osannut haastattelussa kertoa, peritäänkö rahoja auton omistajalta, haltijalta vai ajajalta.

Kuningaskuluttajan mukaan "ulosottoon maksut eivät vie eikä niistä tule vielä merkintää luottotietoihin, koska parkkifirma Parkcom tai sen laputtamat autoilijat eivät ole testanneet maksuja tuomioistuimessa." Tämä tieto on siis vuodelta 2005.

Vuoden 2005 huhtikuussa Vantaan kihlakunnansyyttäjä katsoi syyttämättäjättämispäätöksessään, ettei Parkcomin työskentelytavoissa ole mitään huomautettavaa. Kihlakunnansyyttäjä vetosi yksityisoikeudelliseen sopimukseen. Hänen mukaansa hiljainen sopimus syntyy, kun autoilija ohittaa pysäköintialueelle ajaessaan parkkifirman pysäköintiehdot. Eli sama peruste kuin kuluttajavalituslautakunnalla.
http://kuningaskuluttaja.yle.fi/node/1010

Kysyimme myös Vantaan poliisin mielipidettä asiasta, ja heidän mukaansa yksityisellä pysäköinninvalvontayrityksellä on oikeus jakaa sakkoja. Jos asiassa on epäselvyyksiä, he kehottivat ottamaan yhteyttä Vantaan kuluttajaneuvojaan.
http://www.vantaa.fi/i_alaetusivu.asp?path=1;135;137;3042

Kommentit (0)

Vastauksesi