Heips!Minkä vuoksi nopeudenrajoitin 80 km/h on pakollinen myös pienissä ei...

Heips!Minkä vuoksi nopeudenrajoitin 80 km/h on pakollinen myös pienissä ei...

Heips!

Minkä vuoksi nopeudenrajoitin 80 km/h on pakollinen myös pienissä ei oikeastaan kuorma-autoissa? Esim. yli 3500 kg painavat pakettiautot ja kevyet kuorma-autot. Samaten amerikkalaiset kokonaismassaltaan yli 3500 kg painavat henkilöautot, jotka järjenvastaisesti luokitellaan täällä ihanassa Suomenmaassa kuorma-autoiksi.

Riittääkö C1 -kortti kuitenkin näihin vehkeisiin? Iso C:hän riittää kaikkiin "nuppeihen", mutta olikos C1 alle 7500 kg kokonaismassaltaan oleviin?

Vastaus

Hei!

IGS-toimitus ei tietenkään pysty antamaan oikeudellista neuvontaa, mutta tällaista tietoa löysimme aiheesta.

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin sivuilta käy ilmi, että nopeudenrajoittimen vaatimus perustuu EU:n direktiiviin, ja on voimassa kaikissa EU-maissa. Vuodesta 2003 lähtien katsastuksissa onkin vaadittu todistus nopeudenrajoittimen asetusnopeuden tarkastamisesta. Todistus vaaditaan sellaisilta linja-, kuorma- ja erikoisautoilta, joissa nopeudenrajoitin on pakollinen.

Ajoneuvolain (11.12.2002/1090) 10§ määrittelee kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia (mutta alle 12 tonnia) painavan auton kuorma-autoksi, eli luokkaan N2. Ajoneuvolain 25 §:n 1 momentin 12 kohdassa todetaan, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa täytyy olla nopeusmittari sekä M2-, M3-, N2- ja N3-luokan ajoneuvossa nopeudenrajoitin. Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista (19.12.2002 /1248) 16§ selventää, että nopeudenrajoittimen tulee estää N2-ja N3-luokan ajoneuvon nopeuden kohoaminen suuremmaksi kuin 90km/h, ei siis 80 km/h.

C1-luokan ajokortilla voi ajaa kuorma-autoja ja muita ajoneuvoja, joiden kokonaismassa on yli 3500 kg, mutta enintään 7500 kg ja joissa on kuljettajan lisäksi tilaa enintään kahdeksalle henkilölle. Lisäksi kortilla voi ajaa ajoneuvoyhdistelmiä, joiden vetoauto kuuluu C1-luokkaan ja joissa hinattavan ajoneuvon kokonaismassa on enintään 750 kg.

Lähteet:

http://www.ake.fi/AKE/Ajokortit_ja_tutkinnot/Ajokortit/Ajokorttiluokat.htm
http://www.ake.fi/ake/index.aspx?id=299
http://www.ake.fi/AKE/Kumppanit/Katsastusyritykset/Katsastustoiminta/Kat...
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021248

Kommentit (0)

Vastauksesi