Hei,Osaisitteko suositella kirjoja eläinten merkityksestä länsimaisessa...

Hei,Osaisitteko suositella kirjoja eläinten merkityksestä länsimaisessa...

Hei,

Osaisitteko suositella kirjoja eläinten merkityksestä länsimaisessa yhteiskunnassa, eläinten symboliikkaa käsitteleviä kirjoja sekä kirjoja eläimien rooleista elokuvissa ja taiteessa.

Vastaus

Eläinten merkityksen pohdinta länsimaisessa yhteiskunnassa on yhteydessä eläinten oikeuksien pohdintaan. Aiheeseen liittyviä teoksia voi etsiä ja varata Helmet-haussa. asiasanoilla "eläinten oikeudet" ja (”eläimet” ”oikeudet”) sekä ("eläimet" "filosofia").

Eläinten symboliikasta voi etsiä teoksia asiasanoilla (”eläimet” ”symbolit”) ja (”eläimet” "symboli*”). Eläimen rooleista elokuvissa ja taiteissa voi etsiä asiasanoilla (”eläimet ” ”taide”) ja (”eläimet” ”elokuvat”).

http://helmet.fi/

Tässä joitakin aiheisiin liittyviä kirjoja sekä yksi elokuva:

Aaltola, Elisa 2010 (2, painos): Eläinten moraalinen arvo . Vastapaino, Tampere.

Awe for the tiger, love for the lamb : a chronicle of sensibility to animals 2005 ( toim.) Rod Preece . Taylor & Francis Group, London 2005 .

Eläin ihmisten maailmassa 1989/ (toim.) Heta Häyry, Helena Tengvall, Leena Vilkka . Gaudea-mus, Helsinki.

Eläin ihmisen mielenmaisemassa 2002: ( toim.) Henni Ilomäki ja Outi Lauhakangas
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Eläinten ETYK : eläinten tulevaisuus ihmisen kulttuurissa 1991 ( toim.) Matti Sarmela .
Aquarian Publications, Helsinki .

Gaita, Raimond 2003: The philosopher's dog. Routledge, London

Ihmisten eläinkirja : muuttuva eläinkulttuuri 2009. (toim.) Pauliina Kainulainen & Yrjö Sepän-maa University Press, Helsinki.

Järvinen, Antero 2000: Ihmiset ja eläimet: "humanistin eläinkirja" . WSOY, Helsinki.

Kaimio, Tuire 2005: Eläinnäyttelijöitä : WSOY, Helsinki.

Metsä ja metsänviljaa 1994: (toim.) Pekka Laaksonen, Sirkka-Liisa Mettomäki
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki.

Suutala, Maria 1996: Naiset ja muut eläimet : ihmisen suhde luontoon länsimaisessa ajattelussa. Yliopistopaino, Helsinki.

Vilkka, Leena 1996: Eläinten tietoisuus ja oikeudet : kettutyttöfilosofiaa ja susietiikkaa
Yliopistopaino, Helsinki.

Juurikkala, Kaija 2006: Villi katse : dokumenttielokuva ihmisen ja eläimen vuorovaikutukses-ta.Pan Vision.

Kommentit (0)

Vastauksesi