Hei,onko totta, että Suomen lipun ristin sininen väri oli alkuaan vaaleampi...

Hei,onko totta, että Suomen lipun ristin sininen väri oli alkuaan vaaleampi...

Hei,

onko totta, että Suomen lipun ristin sininen väri oli alkuaan vaaleampi parin vuoden ajan, kunnes vaihdettiin tummemmaksi vuonna 1920? Tuolloinko tasavallan presidentti sai 'vasta' oman lippunsa sekä valtio- ja sotalipun vaakunan päältä poistettiin kruunu?

Muutettiinko vaakunallisten lippujen renessanssikilpi neliskanttiseksi vasta uuden lippulain myötä 1978? Ks. http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_Finland#History_of_the_Flag

Vastaus
28.11.201120:18
2258
60

Laki Suomen lipusta annettiin toukokuussa vuonna 1918. Se ei sellaisenaan antanut yksityiskohtaisia ohjeita lipun kangaslaaduista tai väreistä. Aluksi kansalaiset valmistivatkin itse lippuja, joiden malli ja värit vaihtelivat paljon.

Senaatti asetti seuraavan vuoden syyskuussa, vuosi lippua koskevan lain antamisen jälkeen, komitean miettimään Suomen lipun mallivärejä ja laatimaan kartonkiset malliliput.

Työ ei ollut helppo. Kokeiluissa ilmeni monenlaisia ongelmia: esimerkiksi tarpeeksi peittäviä painovärejä oli lähes mahdoton saada ja ensimmäinen erä painatukseen tarkoitettua kartonkia osoittautui kelvottomaksi. Lopulta sopivat värit ja kartonki löydettiin. Huhtikuussa 1920 ensimmäinen painos Suomen virallisia lippuja saatiin valmiiksi.

Pian kuitenkin ilmeni ongelma. Eduskunnan vuonna 1918 hyväksymässä laissa Suomen lipusta ei puututtu ollenkaan lipun erityismerkkeihin. Tästä johtuen lipun vaakunan ylle jäi vielä Suomen suuriruhtinaskunnan kruunu.

Tämä aiheutti ristiriitaa ja helmikuussa 1920 valtioneuvosto päätti, että Suomen vaakunan kilpeä on käytettävä ilman kruunua. Kun kruunu poistettiin lipun vaakunasta, muutettiin myös vaakunan kilven muotoa neliömäiseksi, jotta se sopisi lipun keskusneliöön. Tosin siihen jäi pieni keskiuloke alaosaan.

Kartonkiset pienoisliput, joita oli painettu satoja kappaleita, joutivat roskiin, ja työ aloitettiin alusta. Loppuvuodesta 1920 saatiin uudet pienoisliput valmiiksi. Näitä jaettiin ulkovalloille, jotka olivat odottaneet virallisia mallilippuja jo pari vuotta.

Tasavallan Presidentin lippua ryhdyttiin valmistelemaan samaan aikaan sotapäällystön lippujen kanssa vuonna 1919 ja varsinainen lippu valmistui huhtikuussa 1921. Tasavallan presidentti käyttää kielekkeistä valtiolippua, jossa on vaakuna keskellä ja jonka tangonpuoleisessa yläkentässä on sinikeltainen vapaudenristi.

Lippukomiteassa oli oma alajaosto lipun värien määrittelemistä varten. Kangaslippuun käytettävien värien kartoittaminen ja testaaminen kesti yhtä kauan kuin kartonkilipun värien löytäminen. Esimerkiksi jaostoon kuulunut insinööri Kurt Franck kävi neljä kuukautta kestäneellä tutkimusmatkalla Saksassa perehtymässä värjäystekniikkaan.

Värit saatiin määriteltyä vuonna 1922 ja ilmoitus värien koostumuksesta lisättiin lakiin Suomen lipusta.

Kun uudet lippumateriaalit ja värit tulivat sotien jälkeen käyttöön, tuli ajankohtaiseksi antaa uudet säädökset Suomen lipun malliväreistä. Suomen lipusta annettuun lakiin uudet määräykset lisättiin vuonna 1970.

Sininen mallivärinäyte säilytetään valtioneuvoston kansliassa, valtionarkistossa ja valtion teknillisessä tutkimuslaitoksessa.

Vuoden 1978 lippulain yhteydessä ilmeisesti poistettiin viimeisetkin jäänteet vaakunan heraldisesta muodosta, eli pieni alaosan keskiulkonema jäi pois ja vaakuna on nykyään täysin neliömäinen.

Lähteet:

Suomen lippu kautta aikojen
Siniairut 1983
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1097550__SSuomen+lippu+kaut...

Caius Kajanti:
Siniristilippumme
Otava 1997
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1327470__Ssiniristilippumme...

Kommentit (0)

Vastauksesi