HeiOnko nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista rakentaa maastoautosta...

HeiOnko nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista rakentaa maastoautosta...

Hei

Onko nykyisen lainsäädännön mukaan mahdollista rakentaa maastoautosta traktori ? (esim. ruotsissa on ollut aikoinaan ns epa traktorit)

T:Axu

Vastaus

Moi!

Suomessa tällaisista asioista vastaa Ajoneuvohallintokeskus. Helpoiten apua aiheeseen saat varmasti paikallisesta katsastusliikkeestä, sillä kaikki ajoneuvot, joihin tehdään muutoksia, pitää katsastaa (etenkin jos ajoneuvoluokka muuttuu!).

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 sanoo aiheesta ensimmäisen luvun 7. pykälässä näin:
"Liikenteessä käytettävän ajoneuvon rakennetta ei saa käyttöönoton jälkeen muuttaa sellaiseksi, ettei ajoneuvo enää täytä sitä koskevia vaatimuksia, ellei liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetä vähäisistä poikkeuksista toisin. Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvo on esitettävä rekisteröintikatsastukseen ja ajoneuvo merkitään rekisteriin rakennettuna ajoneuvona tai rakennettuna ja muutettuna ajoneuvona. Rakennetun ajoneuvon autoverosta säädetään autoverolaissa (1482/1994).

Ajoneuvon osien ja osakokonaisuuksien osuudesta ajoneuvosta, ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista, vaurioituneen ajoneuvon kunnostamisesta ja ajoneuvon rakentamisesta säädetään tarkemmin liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021090

Edellisessä lakilinkissä kerrotaa myös ajoneuvojen perusluokituksista (2. luku, 14 §), josta voit katsoa traktorin määritelmän.

Eiköhän muuntaminen onnistu laillisissa merkeissä, mutta ole tosiaan tiiviissä yhteydessä ajoneuvolakia tuntevien katsastajien kanssa ainakin ennen kuin päätät ryhtyä ajelemaan muunnellulla ajoneuvollasi :).

Lisätietoja ja lähteet:
http://www.ake.fi/AKE/Katsastus_ja_ajoneuvotekniikka/Ajoneuvoluokat/Trak...ökone+ja+maastoajoneuvo.htm
http://www.finlex.fi
http://www.ake.fi/AKE/

Kommentit (0)

Vastauksesi