Hei,Onko kaupunkeihin ja taajamiin sääntöä (lakia) koskien trampoliinin...

Hei,Onko kaupunkeihin ja taajamiin sääntöä (lakia) koskien trampoliinin...

Hei,
Onko kaupunkeihin ja taajamiin sääntöä (lakia) koskien trampoliinin sijoittamista kotipihalle? Esim. kompostille on selvät metrirajat, mutta entäpä trampoliinille? Katsotaanko sen olevan meluhaitta, jos naapuri ja trampoliinista suututtamatta naapuriani?

Vastaus

Trampoliinia ei kyllä lainsäädännössä eikä nähtävästi myöskään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmistelutöissä mainita.

Maankäyttö- ja rakennuslain 14 § mukaan kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L1P14

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen tai sijoittamiseen, jota ei ole pidettävä rakennuksena. Asiaa käsittelevän asetuksen 62 §. Pykälän 1 kohdsaa mainitaan seuraavat: "katoksen, vajan, kioskin, käymälän, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen"
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#P62

Esimerkki Espoon kaupungin rakennusjärjestyksestä
22 § Pihamaan vajat, rakennelmat ja laitteet
"Vajat, rakennelmat ja laitteet kuten autosuojat, varastot, puutarhamajat, kasvihuoneet, uima-altaat, grillikatokset, maakellarit, jätekatokset ja aitaukset ja muut vastaavat
on sijoitettava kiinteistölle siten, etteivät ne aiheuta haittaa naapurille eivätkä rumenna ympäristöä.
Vajat, rakennelmat ja laitteet on sijoitettava vähintään yhtä etäälle naapuritontin rajasta kuin mikä on niiden korkeus. Rakennelman sijoittaminen tätä lähemmäksi edellyttää naapuritontin haltijan suostumusta.
Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan sijoittaa rakennelman tai laitteen edellä mainittua lähemmäksi tai naapuritontin rajaan kiinni, vaikka naapuri ei ole antanut suostumustaan. Tällöin sijoittamiselle on oltava erityiset syyt eikä se saa aiheuttaa merkittävää haittaa."
http://www.espoo.fi/default.asp?path=1;28;11866;10526;38272;48826

Rikoslaista ja järjestyslaista löytyy säädökset metelöinnistä. Rikoslain säädös liittyy kotirauhan rikkomiseen, järjestyslain säädös koskee yleisiä paikkoja.
Järjestyslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030612

Rikoslaki 24 luku
Yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisesta
1 § Kotirauhan rikkominen
Joka oikeudettomasti
1) tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan taikka
2) rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla,
on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

Eiköhän tässä kannata yrittää päästä sopuun naapurin kanssa, eikä lähteä hakemaan ratkaisua viranomaisten kautta.

Kommentit (0)

Vastauksesi