Hei,Olen valtion virkamies ja minulle maksetaan palkka kunkin kuukauden 15.

Hei,Olen valtion virkamies ja minulle maksetaan palkka kunkin kuukauden 15.

Hei,

Olen valtion virkamies ja minulle maksetaan palkka kunkin kuukauden 15. päivä.
Olen mahdollisesti vaihtamassa uuden työnantajan palvelukseen (yksityinen yritys) ja minua kiinnostaisi tieto mikä on se päivä palkkakaudesta, missä vaiheessa minun kannattaisi vaihtaa työnantajaa, jotta saisin maksimaalisen hyödyn palkassani, eli se hetki, milloin saisin palkkaa vielä entisestä virastani (liittyy olennaisesti palkkakautreen), mutta voisin jo aloittaa uuden työnantajan palveluksessa, eli voittaisin lähes yhden kuukauden palkan?

Vastaus

Ihan noin et pysty kikkailemaan, vaikka virkamiehelle maksetaankin kuukausipalkka puolittain etukäteen kuun puolivälissä. Valtion virkamiehen on noudatettava vähintään 14 päivän irtisanomisaikaa eikä valtio maksa yhdestäkään tekemättömästä päivästä. Jos palkka maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän palkka jakamalla kuukausipalkka kyseisessä kuukaudessa olevien kalenteripäivien lukumäärällä.

Ainoa asia mihin pystyt vaikuttamaan päättämällä työsuhteesi tiettynä kuukauden ajankohtana, on kyseiseltä kuukaudelta kertyvä vuosiloma. Lomapäiviä kertyy niiltä kuukausilta, jolloin virkamies on ollut päätoimisessa palveluksessa vähintään 18 päivää tai työntekijä on ollut työssä vähintään 14 päivänä.

Palvelussuhteen päättyessä maksetaan lomaraha kaikilta niiltä lomapäiviltä, jotka virkamies tai työntekijä
on ansainnut palvelussuhteen päättymishetkeen mennessä ja joilta hän ei ole saanut lomarahaa.

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus:
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/06_valtio...

Kommentit (0)

Vastauksesi