Heinolan reumasairaala suljettiin 2010.

Heinolan reumasairaala suljettiin 2010.

Heinolan reumasairaala suljettiin 2010. Kuinka paljon sairaalassa oli lääkäreitä, hoitajia, muuta henkilökuntaa, opettajia, kuntouttajia jne.? Montako osastoa siellä oli? Kuinka monta hoitopaikkaa siellä oli? Montako potilasta siellä hoidettiin vuosittain? Mikä oli keskimääräinen hoitojakson pituus?

Vastaus

Reumasairaalaa koskeviin kaikkiin kysymyksiin en onnistunut löytämään vastauksia, joihinkin kuitenkin. Heinolan reumasairaala perustettiin 1951 ja jatkoi toimintaansa vuoteen 2010. Toimintansa ajan Reumasairaala oli Suomen ainoa reumatauteihin keskittynyt sairaala. Periaatteena oli, että reumapotilaat saavat kaiken tarvitsemansa hoidon saman katon alta. Historiansa aikana sairaalan toiminta ja laajuus vaihtelivat. Kun sairaala perustettiin, siihen suunniteltiin 225 potilaspaikkaa. Potilaspaikkojen määrä kuitenkin kasvoi yli 300. 1990-luvun lamavuosina sairaalan toimintaa täytyi rajusti supistaa ja potilasmäärä väheni kolmanneksen, noin 220.een. Vuonna 2001 sairaspaikkoja oli 200. Lisäksi sairaalassa kävi paljon avohoitopotilaita. Potilaspaikat oli jaettu sairaalan omistaja tahojen kesken, kunnilla, Kansaneläkelaitoksella ja Tampereen yliopistolla oli omat kiintiönsä. Valtiolla vuoteen 1990 saakka.

Myös henkilökunnan määrä vaihteli. Enimmillään sairaalassa oli töissä noin 430 henkilöä. Kun sairaalan toiminta lakkautettiin 2010, työntekijöitä oli 280. Näistä 159 kuului hoitohenkilökuntaan. Reumasairaalan yhteydessä toimi myös mm. kaksiopettajainen peruskoulu, vanhempien asuntola, leikkipuisto. Sairaalan osastojen lukumäärästä en osaa antaa tarkkaa lukumäärää. Sairaalassa oli kuitenkin leikkausosasto (kirurgiset osastot), fysiatrian osasto, kuntoutusosasto ja ortopedinen osasto. Heinolan reumasairaala hoiti sekä lapsia että aikuisia ja siellä oli omat osastonsa lapsipotilaita varten.

Lähteitä:

Helsingin sanomien artikkeleita vuosilt 1993-2010
Reuma : Reumasairauksien osaamiskeskus 50 vuotta
Reumasäätiö, 2001

Kommentit (0)

Vastauksesi