Hei,mitkä ovat suurimmat sallitut määrät lisäaineita kilogrammaa kohti?

Hei,mitkä ovat suurimmat sallitut määrät lisäaineita kilogrammaa kohti?

Hei,
mitkä ovat suurimmat sallitut määrät lisäaineita kilogrammaa kohti? En siis tarkoita ADI -arvoa jolla tarkoitetaan päivittäistä hyväksyttävää ylintä saantia, vaan kunkin lisäaineen suurinta sallittua määrää elintarvikekiloa kohti. Esim. bentsoehappoa voi olla korkeintaan 200 mg/kg elintarvikkeessa. Mistä saan tietooni myös muiden lisäaineiden osalta samat tiedot?

Kiitos jo etukäteen, vaikkei vastausta löytyisikään ;D

Vastaus

Lisäaineiden mahdolliset käytön rajoitukset eli enimmäismäärät on määritelty lisäainelainsäädännöllä, joka on sama kaikissa EU-maissa.
http://www.evira.fi/portal/fi/elintarvikkeet/tietoa_elintarvikkeista/koo...

Seuraavasta liitteestä löytyy varmaan jonkin verran apua kysymykseesi. Liite kuuluu Kauppa- ja teollisuusministeriön asetukseen elintarvikkeissa ja alkoholijuomissa käytettävistä muista lisäaineista kuin makeutusaineista ja väreistä 20.6.2007/752.
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5422.pdf

Liitteessä mainitaan mm. lisäaineet, joita saa käyttää quantum satis -periaatteella yleisesti elintarvikkeisiin, ellei 4—8 §:ssä ja liitteissä 2—6 toisin määrätä. Asetuksen 7 §:ssä Lisäaineiden enimmäismääristä mainitaan, että "liitteissä määrätty enimmäismäärä koskee myytävää elintarviketta, ellei toisin määrätä. Tässä asetuksessa mainittu ilmaisu quantum satis tarkoittaa, että enimmäispitoisuutta ei ole määrätty. Lisäainetta saa tällöin käyttää hyvän valmistustavan mukaan siten, että määrä ei ylitä sitä määrää, mikä tarvitaan halutun vaikutuksen aikaansaamiseksi". Liitteessä esitetään myös elintarvikkeet, joissa saa käyttää vain seuraavia liitteessä 1b mainittuja lisäaineita jäljempänä mainituin rajoituksin (liite 2, alkaen s. 3549) sekä ehdollisesti sallitut säilöntä- ja hapettumisenestoaineet (liite 3, alkaen s. 3556).
http://www.finlex.fi/data/sdliite/liite/5422.pdf

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070752#a752-2007

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antaa varmaankin myös lisätietoja kysymästäsi aiheesta.
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/yhteystiedot/
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/yhteystiedot/kenen_puoleen_kaantya_/...
http://www.evira.fi/portal/fi/evira/asiointi/sahkoinen_asiointi/

Kommentit (0)

Vastauksesi