HeiMitä tarkoittaa passiiviperintä ulosotossa?

HeiMitä tarkoittaa passiiviperintä ulosotossa?

Hei

Mitä tarkoittaa passiiviperintä ulosotossa? Entä miksi velkoja joutuu maksamaan, siitä että ulosottovirasto lähettää hänelle tiedon velallisen siirtämisestä passiiviperintään?

Vastaus

Oikeuslaitoksen sivuilla kerrotaan perusasiat ulosotosta, myös passiivirekisteristä:
Jos velallisella ei ole ulosmitattavaa omaisuutta tai tuloa hänet todetaan varattomaksi. Saatavat voidaan kuitenkin velkojan pyynnöstä merkitä passiivirekisteriin. Passiivirekisterissä olevien saatavien suhteen ei tehdä aktiivista perintätoimintaa.
Jos velalliselle ilmaantuu rekisterissä olon aikana ulosmitattavaa omaisuutta se voidaan periä. Passiivirekisteröinti on voimassa kaksi vuotta estetodistuksen päivänmäärästä.
Katso tarkemmin:
http://www.oikeus.fi/4350.htm

Maksut perustavat lainsäädäntöön:
Laki ulosottomaksuista 13.1.1995/34, toteaa toisessa pykälässään seuraavasti:
"Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosa."
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950034

Asetus ulosottomaksuista 13.1.1995/35. Asetuksen toisessa pykälässä todetaan:
”Jos hakija on pyytänyt saatavansa merkitsemistä ulosottorekisteriin passiivisaatavaksi, hänen on suoritettava käsittelymaksun lisäosana 6,80 euroa asialta.”
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950035

Kommentit (0)

Vastauksesi