HeiMinkä takia jossain (ruoka)/ muissa tuotteissa lukee ''Valmistaja'' ja...

HeiMinkä takia jossain (ruoka)/ muissa tuotteissa lukee ''Valmistaja'' ja...

Hei
Minkä takia jossain (ruoka)/ muissa tuotteissa lukee ''Valmistaja'' ja ''Valmistuttaja'' eiks noi tarkota samaa asiaa?

Vastaus

Lainsäädännössä on määritelty eroavaisuutta:

Valmistajalla tarkoitetaan sitä, joka on valmistanut kulutustavaran taikka kokoonpanemalla tai muulla käsittelyllä saattanut kulutustavaran lopulliseen muotoonsa.

Valmistuttajalla tarkoitetaan sitä, joka määräämällä koostumuksesta tai muulla oleellisella tavalla on vaikuttanut kulutustavaran valmistukseen.

Lähde:
Valtioneuvoston asetus kulutustavaroista ja kuluttajapalveluksista annettavista tiedoista http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040613

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran pakkausmerkintäoppaassa valmistajalla tarkoitetaan toimijaa, joka on jalostanut tai koostanut elintarvikkeen tai muulla käsittelyllä saattanut elintarvikkeen lopulliseen muotoonsa. Valmistuksella tarkoitetaan elintarvikkeen yhdistämistä muihin ainesosiin, kypsentämistä, säilömistä tai muuta vastaavaa käsittelyä. Valmistukseksi ei sen sijaan katsota elintarvikkeen pakkaamista, lajittelua, puhdistusta, perkaamista, yksinkertaista kuivaamista taikka muuta vähäistä käsittelyä.

Valmistuttajalla pakkausmerkintäoppaassa tarkoitetaan toimijaa, joka valmistajan ohella osallistuu elintarvikkeen valmistustoimintaan hankkimalla valmistusaineita tai määräämällä valmisteen koostumuksen tai muulla valmistukseen oleellisesti vaikuttavalla tavalla.

Lähde:
http://www.evira.fi/uploads/WebShopFiles/1232542898044.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi