HeiMiksi Ruotsi on muista kielistä poiketen suomeksi Ruotsi? Samaten Venäjä?

HeiMiksi Ruotsi on muista kielistä poiketen suomeksi Ruotsi? Samaten Venäjä?

Hei
Miksi Ruotsi on muista kielistä poiketen suomeksi Ruotsi? Samaten Venäjä? Mitkä näitten maitten nimet ovat muilla suomensukuisilla kielillä?

Vastaus

Kielikellosta löytyi naapurimaidemme nimistä oivallinen artikkeli, josta alla oleva vastaus on peräisin.

"Länsinaapurista käyttämämme nimitys Ruotsi on ilmeisesti lainaa sellaisesta muinaisruotsin sanasta, joka kuuluu etymologisesti yhteen ’soutamista’ tarkoittavan verbin kanssa ja joka esiintyy myös Roslagenin alueen nimessä. Roslagen sijaitsee Tukholmasta koilliseen, ja seudun velvollisuuksiin kuului aikoinaan varustaa merisotalaitoksen tarvitsemat soutajat. Ruotsia tarkoittava nimitys lienee levinnyt itämerensuomalaisiin kieliin viikinkiaikana, jolloin ruotsalaiset varjagit purjehtivat itään. Vatjan, viron ja liivin vastineiden merkitys viittaa suomen tavoin Ruotsiin (viroksi Rootsi). Sen sijaan karjalassa ja lyydissä nimityksellä tarkoitetaan Suomea tai suomalaista. Näiden kielten puhujathan olivat lähemmin tekemisissä Ruotsin vallan alaisten suomalaisten kuin kaukaisempien ruotsalaisten kanssa, ja mainitut sanatkin ovat voineet kulkeutua sinne myöhemmin suomen kautta."

Naapurimaamme nimi Venäjä puolestaan on todennäköisesti germaanista perua. Myös laajalti lähimmissä sukukielissämmekin nimi on samankaltainen (viroksi Vene tai Venemaa). Artikkelissa edelleen todetaan, että "kyseessä lienee sama sana, johon palautuu Itämeren etelärannikolla asuneen slaavilaisheimon, vendien, kansannimi. Germaanit ovat luultavasti aikoinaan kutsuneet kaikkia naapuruudessaan asuneita slaaveja nimellä *wened."

Lisäksi suomen murteissa on käytetty sekä maasta että kielestä myös lyhyempiä muotoja kuten esim. rajan takana oli Venät tai Vennää, ja etenkin itämurteiset sanovat venäjäntaitoisen puhuvan venättä. Tämän tapaiset j-ttömät muodot ovat käytössä muissa itämerensuomalaisissa kielissä, ja puuttuuhan j myös suomen sanasta venäläinen.

http://www.kielikello.fi/index.php?mid=2&pid=13&aid=1272
http://ilmainensanakirja.fi/sanakirja_suomi-viro/ruotsi

Kommentit (0)

Vastauksesi