HeiKysyisin sellaista kuin, jos eroaa koulusta ja saa erotodistuksen...

HeiKysyisin sellaista kuin, jos eroaa koulusta ja saa erotodistuksen...

Hei

Kysyisin sellaista kuin, jos eroaa koulusta ja saa erotodistuksen, väliaikaisesti, ja silti jatkaa itsenäisesti etäopiskelun muodossa, eli ei olekaan eronnut, niin voiko silloin saada jotain työttömyystukea työvoimatoimiston kautta?

Vastaus

Tutkintoon tähtäävän koulutuksen voit keskeyttää määräaikaisesti. Ainakin yliopisto-opiskelija voi keskeyttää opintonsa vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Mutta opinto-oikeudesta luopuminen eli oppilaitoksesta eroaminen on lopullista. Opiskeluoikeuden saat takaisin periaatteessa vain osallistumalla uudestaan opiskelijavalintaan ja suorittamalla pääsykokeet tai täyttämällä muut valintakriteerit niin hyvin, että pääset taas kouluun sisään.

---------
Jos olet aikeissa erota oppilaitoksesta, kannattaa ennen lopullista päätöstä varmistaa työ- ja elinkeinotoimistosta, olisiko sinun mahdollista saada työmarkkinatukea tai päivärahaa. Ainakaan alle 25-vuotiaat ja ilman ammatillista koulutusta olevat nuoret, jotka kieltäytyvät ammatillisesta koulutuksesta tai eroavat oppilaitoksesta ilman pätevää syytä (tai omasta syystään), eivät ole oikeutettuja työmarkkinatukeen.

Työttömyysturvan neuvontapuhelin:
http://www.mol.fi/mol/fi/05_tyovoimatoimisto/12_tyolinja/04_tyottomyyspu...
---------

Opintonsa keskeyttäneiden asiat käsitellään erikseen työvoimatoimikunnassa. Käytännössä ilmoittaudut työttömäksi ja kirjoitat toimikunnalle perustelut opintojesi tilasta ennen keskeytystä ja keskeyttämisen syistä. Toimikunta sitten ratkaisee, oletko oikeutettu työttömyyskorvaukseen.

Toimikunta harkitsee opiskelijoiden asioita aina tapauskohtaisesti. Siksi myönteinen päätös ei ole varma, vaikka olisit keskeyttänyt opintosi eikä oppilaitos ottaisi opintosuorituksia vastaan keskeytysaikana.

Opinnoista – myös harrastusluonteisista – täytyy aina ilmoittaa työ- ja elinkeinotoimistoon. Työvoimatoimikunta päättää opintojen päätoimisuudesta.

Päätoimisten opintojen ehdoista voit lukea tarkemmin opiskelijan työttömyysturvan verkkosivulta:
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/01_tyottomyysturva....
Jos päätoimisen opiskelun vaatimukset eivät täyty, toimikunta kuitenkin miettii vielä erikseen, estäisivätkö opinnot kokopäiväisen työn vastaanottamisen. Sivutoimisiksi katsotut opinnot eivät ole este työttömyysetuuden maksamiselle.

Yliopisto-opiskelijan täytyy jättää opintonsa koko vuodeksi, ettei häntä katsota päätoimiseksi opiskelijaksi. Tätä mahdollisuutta ei siis ole ammattikorkeakoulun opiskelijalla tai alle 25-vuotiailla nuorilla, joilla ei ole ammatillista tutkintoa.

Ohjeet siltä varalta, että jäät työttömäksi:
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/index.jsp

Työttömän oikeudet ja velvollisuudet:
http://www.mol.fi/mol/fi/00_tyonhakijat/07_tyottomyys/02_oikeudet_velvol...

Työttömyysturvan esite:
http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/05_esit... (opiskelijan työttömyysturvasta s. 12)

Kommentit (0)

Vastauksesi