HeiKirjastoalaa vähitellen oppivana minulla on jäänyt muutama termi vähän...

HeiKirjastoalaa vähitellen oppivana minulla on jäänyt muutama termi vähän...

Hei
Kirjastoalaa vähitellen oppivana minulla on jäänyt muutama termi vähän epäselväksi. Olisiko mahdollista saada teiltä avausta näihin termeihin, eli mitä niillä tarkoitetaan? Myös lähteitä, josta lisätietoa voisi hakea otan kiitollisena vastaan!

tiedon tuotannon prosessit
julkaisujen jakelukanavat
kirjastoverkon keskeiset kansalliset tietojärjestelmät
tiedon organisointiin liittyvä toiminnan ohjaus

Vastaus

Mainitsemasi käsitteet eivät sellaisenaan löydy alan kirjallisuudesta eikä niitä ole määritelty yksiselitteisesti. Käsitteiden ymmärtäminen liittyykin aina laajempaan asiayhteyteen.

Tiedon tuotannon prosessit
Kirjastoalan näkökulmasta tiedon tuotantoa on esimerkiksi luettelointi, tietokannat ja sisällöntuotanto mm. verkkosivuille.
https://viestintatieteet-wiki.wikispaces.com/Informaatiotutkimuksen+peru...
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/tietolinja/0211/arto.html

Julkaisujen jakelukanavat
Jakelukanavia ovat esimerkiksi internet, tietokannat, sanoma- ja aikakauslehdet, televisio, radio, kirjasto ja kirjakauppa.
https://viestintatieteet-wiki.wikispaces.com/Tiedonl%C3%A4hteiden+ja+tie...

Kirjastoverkon keskeiset kansalliset tietojärjestelmät
Esimerkiksi FinELib, Nelli-portaali, Arto, Melinda, Viola ja Fennica –tietokannat.
http://www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/koordinointi.html

Tiedon organisointiin liittyvä toiminnan ohjaus
Kirjastot organisoivat tietoa mm. luetteloimalla ja kuvailemalla dokumentteja tietojärjestelmiin.
Lauseen pätkä voisi tarkoittaa luettelointityöhön liittyvien töiden ohjausta. Laajemmin se voisi tarkoittaa tiedon organisoinnin suunnittelua valtakunnallisella tasolla.
Lisäksi osana tiedonhallinnan prosessia:
"Tiedon organisointi ja varastointi ja tiedon säilyttäminen eri tietojärjestelmissä ja
arkistoissa. Tietojärjestelmät auttavat uuden tiedon luomisessa, vanhan jakelussa ja varastoinnissa.”
https://viestintatieteet-wiki.wikispaces.com/Informaatiotutkimuksen+peru...ä tieto on?
https://ops.turkuamk.fi/opsnet/disp/fi/ops_ojYllapito/edi/tab/ops?ryhman...

Katso lisää:
Tiedon tie, johdatus informaatiotutkimukseen, 2003.
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C|Rb1112211
Helsingin yliopisto/Avoin Yliopisto
Informaatiotutkimus, lähiopetuksen luentomateriaalit
http://www.avoin.helsinki.fi/oppimateriaalit/informaatiotutkimus/index.asp

Hyvää uutta vuotta ja menestystä opiskeluun!

Kommentit (0)

Vastauksesi