Hei,Harrastan juoksua ja haluaisin hakea harrastukselleni tukea eli sponsoreita.

Hei,Harrastan juoksua ja haluaisin hakea harrastukselleni tukea eli sponsoreita.

Hei,
Harrastan juoksua ja haluaisin hakea harrastukselleni tukea eli sponsoreita. Miten ja mistä voi yksityishenkilö yksin hakea urheilusponsoreita?

Vastaus

Yksityistä sponsoria voit hakea itse ottamalla omatoimisesti suoraan kontaktia yrityksiin ja tiedustelemalla yritysten mahdollista kiinostusta yhteistyöhön. Kannattaa ensimmäiseksi tietysti hyödyntää omaa tuttava- ja kontaktiverkostoaan, josta voi poikia yhteistyön mahdollisuuksia. Kannattaa konsultoida asiasta kokemusta omaavia tahoja: oman urheiluseuran ihmisiä tai kysyä neuvoa Suomen Urheiluliitosta.

Voit myös turvautua markkinoinnin ammattilaisiin, jotka ovat erikoistuneet solmimaan yhteistyösopimuksia yksittäisten urheilijoiden ja yhteistyöyritysten kanssa. Katso esimerkiksi seuraavat yritykset:
http://www.teamcalliditas.com/15
http://www.iivarimononen.fi/urheilusponsorointi.php
http://www.malja.com/main.php?sivu_id=164
http://www.020300200.com/yrityshaku/sponsorointi/?gclid=CJOgmfK105QCFQVI...
http://www.synergialaitos.com/

Kannattaa muistaa, että sporointiyhteistyö
on yhteispeliä, "synergiapeliä", josta molemmat osapuolet hyötyvät. Sponsorointia ei pidä sekoittaa hyväntekeväisyyteen tai mainontaan vaan sponsoroinnin kantavana elementtinä on molemminpuolinen hyöty. Sponsorointiyhteistyön perustana on yrityksen ja kohteen välinen yhteistyösopimus, jossa säädellään kaikki oikeudet ja velvollisuudet, jotka kummallakin sopijapuolella on toisiaan kohtaan. Sponsoroinnin yleistyessä ja erityisesti rahallisen arvon kasvaessa myös sponsorointisopimukset ovat muuttuneet ja kehittyneet. Nykyään sopimusten sisältöön ja laatuun on alettu kiinnittää entistä enemmän huomiota.

Tärkeää on tuoda sanallisesti esille sopimuksen taustalla olevien osapuolten tavoitteet. Sponsorointisopimuksessa on syytä mahdollisimman tarkasti määritellä, miten, milloin ja missä laajuudessa sponsorilla on oikeus kaupallisten oikeuksien hyödyntämiseen. Samalla on hyvä myös kirjata ne rajoitukset, jotka oikeuksien käyttöön tapauskohtaisesti liittyy.

Väärinkäsitysten ja riitojen välttämiseksi sponsorointikohteelle on hyvä varata oikeus tarkoituksenmukaisessa laajuudessa etukäteen tarkastaa kaikki se markkinointi- ja mainosmateriaali, jossa sponsorointikohteen luovuttamia oikeuksia käytetään.

Lähteet:
Nordius
Artikkelin kirjoittaja: Asianajaja Pekka Ilmivalta
http://www.nordius.fi/index.php?pg_id=10&alaid=30&page_id=247

Alaja, Erkki: Tarinapeliä - sponsorin käsikirja. Sponsorointiyhteistyön perusteet ja käytännön toimintaohjelma. [Helsinki] : Suomen urheilumuseosäätiö : Mainostajien liitto, 2004. Suomen urheilumuseosäätiön julkaisuja, ISSN 0782-3843 ; n:o 2, ISBN: 952-99075-1-6 (sid.)

Lisää urheilusponsoroinnista:
SUL - Yleisurheilun tuki -säätiö
http://sul.posiona.net/index.php?sivutunniste=2&sivuitem=248&riviavain=347

Markkinointi&Mainonta - Urheilusponsorointi väsähti
http://www.marmai.fi/uutiset/article66098.ece

Suomen yrittäjät
http://www.mestarikiltaneuvosto.fi/sy/bulletin.nsf/headlinesfin/C2ED066A...

Suomen Olympiakomitean sivulla raportti SponsorNavigator tutkimuksesta
http://www.noc.fi/?x2008=11357

Mainostajien Liitto - Sponsorointibarometri
http://www.mainostajat.fi/mliitto/sivut/Sponsorointibarometri2007.pdf

Kommentit (0)

Vastauksesi