Hei viisaat!Seuraavat sanat ovat wiccalaisten juhlia, mutta kertoisitteko...

Hei viisaat!Seuraavat sanat ovat wiccalaisten juhlia, mutta kertoisitteko...

Hei viisaat!

Seuraavat sanat ovat wiccalaisten juhlia, mutta kertoisitteko sanojen etymologiasta, kiitos!

Samhain
Yule
Imbole
Ostara
Beltane
Litha
Lughmasad
Mabon

Vastaus

Ensinnäkin pahoittelut vastauksen viipymisestä!

Wiccalaisuudessa näitä kahdeksaa pyhäpäivää kutsutaan sapateiksi. Niistä neljä (samhain, imbolc, beltane ja lughnasad) ovat suuria sapatteja, joiden aikana juhlitaan maanviljelyksellistä kehää. Pienemmät sapatit (yule talvipäivänseisauksena, litha kesäpäivänseisauksena, ostara kevätpäiväntasauksena ja mabon syyspäiväntasauksena) juhlistavat auringon kiertoa.

Kelttiläinen, erityisesti Irlannin alueella pitkään säilynyt sadonkorjuujuhla samhain jakoi vuoden kesä- ja talvipuoliskoihin ja aloitti samalla uuden vuoden. Kelttien ajanlaskussa päivä seurasi yötä ja kesä talvea, joten vuorokausi vaihtui jo illalla auringon laskiessa. Näin ollen samhainin juhlinta alkoi jo lokakuun viimeisen päivän iltana, johon mennessä kesätöiden tuli olla suoritettuina. Ainakin 700-luvulta lähtien juhlaan on liitetty myös pyhäinpäivän piirteitä. samhain tulee vanhan iirin kielen sanoista samain, samuin, samfuin. Alkuperäisessä merkityksessään sillä viitattiin marraskuun ensimmäisenä päivänä (lathe na samna) alkavaan juhlaan, jota vietettiin keskiajalla Taran kuninkaallisessa hovissa Irlannissa. Yleisesti sana käännetään tarkoittamaan ”kesän loppua”, etenkin f-kirjaimen ilmentyessä kirjoitusasussa, sillä ”sam” tarkoittaa ”kesää” ja ”fuin” puolestaan ”auringonlaskua” tai ”loppua”. Toisaalta samhain voidaan yhdistää myös muinaiskelttiläiseen käsitteeseen ”samani”, jotka tarkoittaa ”kokoontumista”. Nykyään iirinkielisen kalenterin marraskuu on myös samhain.

Toinen kelttien pääjuhla, eli toukokuun ensimmäiseen päivään ja sitä edeltävään yöhön ajoittuva beltaine (myös beltane, bealtane tai bealtaine) toimi samhainia vastaavana rajapyykkinä keväällä. Juhlan aikana sytytettiin kokkotulia, joiden uskottiin edistävän karjan hedelmällisyyttä. Iirinkielisessä kalenterissa toukokuu on Mí Bhealtaine tai Bealtaine. Yleensä beltainen etymologinen alkuperä liitetään ”kirkasta tulta” tarkoittavaan belo-te(p)niâ –sanaan, jonka ensimmäisellä osalla on yhteys myös esimerkiksi englannin kielen sanaan ”bale” (eli ”hohtava”, ”valkoinen” – kuten sanassa ”balefire”) sekä slaavilaisten kielien ”valkoista” tarkoittavaan sanaan ”byelo” tai ”beloye” (vrt. myös liettuankielinen ”baltas” tai ”balts”). Uudemman tulkinnan mukaan beltaine voidaan johtaa sanasta ”beltinijā”, joka on sukulaissana liettulaisen kuolemanjumalattaren Giltinèn nimen kanssa. Suomessa beltainea vastaava tapa on helavalkeat, eli helajuhla tai toukojuhla.

Irlantilaisessa mytologiassa lughnasadh (myös lughnasa tai lughnassadh) on elokuun alkuun sijoittuva sadonkorjuujuhla. Perinteen on tarujen mukaan aloittanut Lugh-jumala, joka järjesti ensimmäisen juhlan Irlannin maaperän viljelyskuntoon saattamisessa kuolleen kasvatusäitinsä Tailtiun kunniaksi. Juhla on siis saanut iirinkielisen nimensä tämän jumalan mukaan. Lugh mielletään usein auringonjumalaksi, vaikka nimen kantasana ei todennäköisesti ole latinankielen ”lux” (”valo”) vaan ”lugos”, eli suomeksi ”vala”. Tällä tarkoitetaan erityisesti valaa, jonka kuningas vannoo noustessaan valtaan. Anglosaksien kielellä lughnasadh tunnetaan nimellä lammas, joka tulee sanoista ”hlaef-mass”, eli suomeksi ”leipämessu” – ensimmäisen viljasadon tuotoksista leivotun leivän juhla, joka merkitsi raskaan työn päättymistä pelloilla.

Uuspakanallisessa perinteessä mabon on syyspäiväntasauksen juhla ja kiitospäivä maan antimista. Se on nimetty 70-luvulla walesilaisen mytologian Mabon ap Modronin mukaan, ja sijoittuu ajallisesti lughnasadhin ja samhainin väliin. Keskiaikaisessa Walesissa Mabon oli yleinen nimi, joten on mahdotonta osoittaa viitataanko runoudessa ja tarinoissa yhteen vai useampaan henkilöön. Tiettävästi myyttien Mabon ja hänen äitinsä Modron pohjautuvat alun perin pakanajumaliin, sillä roomalaisten ja brittien keskuudessa tunnettiin Maponos, jonka nimi tarkoittaa ”jumalaista poikaa”. Modron taas on luultavasti gallialainen Marne-joen jumalatar Dea Matrona (suomeksi ”jumalainen äiti”).

Yule (engl. myös Yule-tide) on alunperin ollut pakanallinen talvijuhla, jonka kristityt omaksuivat itselleen ja muuttivat hiljalleen jouluksi. Yule on muinaisenglannin sanojen ” ġeól/ġeóhol” ja ”ġeóla/ġeóli” modernimpi kirjoitusmuoto, joskin sitä käytetään edelleen jonkin verran myös puhekielessä viitatessa jouluun. Sanan etymologisesta alkuperästä ei ole täyttä varmuutta, mutta sen oletetaan periytyvän germaanisten kielien sanasta ”jeyla”. Yule on sukua myös gootin kielen käsitteelle ”(fruma) jiuleis” sekä useimpien skandinaavisten kielten joulua merkiseville sanoille (esim. ruotsin, norjan ja tanskan kielen ”jul”). Skandinaavisista kielistä on lainattu myös oma suomen kielen joulu-sanammekin.

Litha on uuspakanoiden juhannuksesta käyttämä nimitys. Juhlan nimi tulee 700-luvulla eläneen Beda Venerabilisin kirjasta ”De temporum ratione”, jossa tämä arvostettu munkki, teologi ja tiedemies antoi anglosaksiset nimet kesä- ja heinäkuulle: "se Ærra Liða" ja "se Æfterra Liða" (tarkoittaen varhaisempaa ja myöhempää lithan kuukautta). Bedan itsensä mukaan ”litha” tarkoittaa ”lempeää” ja ”purjehduskelpoista”, sillä näiden kuukausien aikana tuulet ovat lempeitä ja purjehtiminen vaivatonta.

Imbolc (myös imbolg tai oimelc) on Irlannista peräisin oleva juhla, jota on vietetty keskiajalta lähtien helmikuun alussa Brigit-pyhimyksen (St. Brigid of Kildare) kunniaksi. Imbolciin viitataan jo Ulsterin alueen Ulaid-tarustossa. Jotkut ovatkin esittäneet arvioita, että alun perin juhlassa palvottiin Brigid-nimistä pakanajumalatarta, joka vain myöhemmin muutettiin kristilliseksi pyhimykseksi. Englannin kielessä imbolcista käytetään myös nimitystä ”Candlemas”, eli ”Kynttiläpäivä” (jota tosin oikeasti vietetään vasta seuraavana päivänä, eli 2. helmikuuta). Imbolc-sana tulee vanhasta iirin kielen ilmauksesta ”i mbolg”, eli suomeksi ”vatsassa” – tällä viitataan uuhien raskauteen. Vastaavasti ”oimelc” tarkoittaa ”uuhenmaitoa”.

Kevätpäivänseisaus, ostara, on saanut todennäköisesti nimensä germaaniselta Eostre/Eastre-nimiseltä jumalattarelta. Beda-munkki mainitsee jumalattaren yllämainitussa De temporum ratione-teoksessaan, ja toteaa, että hänen kunniakseen vietettiin ennen juhlaa huhtikuussa (Bedan mukaan anglosaksien kalenterissa ”Eosturmonath”). Beda tosin toteaa, että juutalaisten pääsiäinen oli jo hänenkin aikanaan korvannut tämän juhlan.. Kielitieteilijät arvelevat, että nimi tulisi muodosta ”austro” (”aues-” = loistaa, hohtaa), ja näin ollen sillä olisi mahdollisesti yhteys varhaiseen indoeurooppalaisten kulttuurien auringonnousun jumalattareen nimeltä Hausos (josta olisivat myös syntyneet kreikkalaisen mytologian Eos, roomalaisten Aurora sekä intialaisen taruston Ushas). Joidenkin asiantuntijoiden mielestä taas Beda on vain yksinkertaisesti keksinyt kaiken. Hans Grimm siteerasi Bedaa 1800-luvulla, sillä hänen mielestään saksan kielen ”ostermonat” (huhtikuu) ja sen varhaisempi muoto ” ôstarmânoth” olivat peräisin pakanajumalalta nimeltä Ôstarâ. Grimm myös spekuloi mahdollisuudella, että Edda-runoissa esiintyvällä ”valon hengellä” nimeltä Austri olisi yhteys Ostara/Eastre-jumalattareen. Niin tai näin, germaanissa kielissä nimi (esim. englanniksi ”easter” ja saksaksi ”ostern”) tarkoittaa nykyisin pääsiäistä.

Lähteet:

http://fi.wikipedia.org/wiki/Wicca
http://www.experiencefestival.com/a/Samhain/id/560805
http://en.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://www.finlit.fi/juhlat/kekri/samhain.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Samhain
http://fi.wikipedia.org/wiki/Beltane
http://en.wikipedia.org/wiki/Beltane
http://fi.wikipedia.org/wiki/Helavalkeat
http://en.wikipedia.org/wiki/Lughnasadh
http://ezinearticles.com/?Lughnasad---An-Ancient-Pagan-Festival&id=3538063
http://en.wikipedia.org/wiki/Mabon_(Wicca)#Autumnal_Equinox
http://en.wikipedia.org/wiki/Mabon_ap_Modron
http://en.wikipedia.org/wiki/Maponos
http://en.wikipedia.org/wiki/Dea_Matrona
http://en.wikipedia.org/wiki/Yule
http://fi.wikipedia.org/wiki/Yule
http://en.wikipedia.org/wiki/Litha
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Reckoning_of_Time
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kunnianarvoisa_Beda
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kelttil%C3%A4inen_mytologia
http://en.wikipedia.org/wiki/St._Brigid
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-quarter_days
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostara_(Wicca)#Ostara
http://en.wikipedia.org/wiki/Ostara
http://en.wikipedia.org/wiki/Passover#Paschal_month
Franklin, Anna & Mason, Paul: Lammas – celebrating fruit of the first harvest. Llewellyn publishing, 2001.

Kommentit (0)

Vastauksesi