Hei, uusimmissa matkustajalentokoneissa on jokaisella matkustajalla...

Hei, uusimmissa matkustajalentokoneissa on jokaisella matkustajalla...

Hei, uusimmissa matkustajalentokoneissa on jokaisella matkustajalla käytettävissään näyttö, jossa
voi seurata mm. lentokoneen nopeutta, korkeutta ja reittiä. Samassa näytössä näytetään myös
myötä - ja vastatuulen nopeudet. Miten voidaan mitata esim. 800km/h nopeudella lentävässä lentokoneessa 25 km/h myötätuuli? Ja vastaavasti vastatuulilukema ? Kiitos!

Vastaus

Lentokoneiden ilmanopeuden (nopeus ilmamassan suhteen) mittaaminen perustuu paineiden mittaamiseen. Pitot-putkella mitataan edestäpäin tulevan ilman aiheuttama kokonaispaine. Sivultapäin mitataan ilman staattinen paine kuten tavallisella ilmapuntarilla. Kokonaispaineen ja staattisen paineen erotuksesta voidaan laskea lentokoneen nopeus ilmamassan suhteen ja lentokoneen nopeusmittari näyttää tätä nopeutta. Siihen ei sisälly ilmamassan tasaisesta liikkeestä (tuuli) aiheutuvaa nopeutta, koska kokonaispaine aiheutuu lentokoneen nopeudesta ilmamassaan nähden.

Aikaisemmin ei tuulen nopeutta pystytty lentokoneesta mittaamaan. Vasta GPS-järjestelmän käyttöönotto on mahdollistanut tämän. GPS mittaa lentokoneen maanopeuden, jolloin nopeuteen sisältyy siis sekä lentokoneen ilmanopeus että tuulen nopeus. Tuulen nopeus saadaan laskettua lentokoneen tietokoneessa maanopeuden ja ilmanopeuden erotuksesta. Annetussa esimerkissä tuulen nopeus 25 km/h on noin 3% ilmanopeudesta 800 km/h. Jotta kahden suuren nopeuden erotuksena saatava tuulen nopeus saataisiin kohtuullisella tarkkuudella, täytyy maanopeus ja ilmanopeus mitata erittäin tarkasti. GPS-järjestelmä ja lentokoneen paineenmittaukseen perustuva nopeusmittari ovatkin tarkkuusinstrumentteja. Lentokonetta tyyppihyväksyttäessä on nopeusmittarille pienellä nopeudella sallittu virhe pienempi kuin 1 solmu = 1.8 km/h.

Kysymykseen vastasivat Aalto-yliopiston teknillisen korkeakoulun aerodynamiikan professori sekä Finavian tietopalvelu

Kommentit (0)

Vastauksesi