Hei, ongelma liikennemerkin 312 (moottoriajoneuvolla ajo-kielletty) käytöstä.

Hei, ongelma liikennemerkin 312 (moottoriajoneuvolla ajo-kielletty) käytöstä.

Siis saako tällä merkillä varustetulla tiellä ajaa moottoroidulla polkupyörällä eli mopolla? Joissain lakikirjoissa sanotaan että merkki ei koske moottoroitua polkupyörää.

2 vastausta

Ei saa ajaa.

Tieliikenneasetus 16 §
Liikennemerkki 312. Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty
http://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820182#L3P16

 

Tieliikennelaki 2 a §
Ajoneuvojen määritelmät
Tieliikennelainsäädännössä tarkoitetaan:
2) moottorikäyttöisellä ajoneuvolla konevoimalla kulkevaa ajoneuvoa; moottorikäyttöisiä ajoneuvoja ovat auto, moottoripyörä ja mopo sekä näihin luokkiin kuulumattomat L-luokkien ajoneuvot samoin kuin traktori, moottorityökone ja maastoajoneuvo;
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810267#L1P2a

Kommentit (0)
12.03.201416:04
7335
93

Suomen ajoneuvolain 19§ mukaan polkupyöräksi katsotaan myös sellainen enintään 250 W:n tehoisella sähkömoottorilla varustettu ajoneuvo, jonka moottori toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa. Tällaisia ajoneuvoja pidetään ajoneuvolain mukaan moottorittomina ajoneuvoina. Niitä koskevat siis samat lait, kuin muitakin polkupyöriä.

Kommentit (0)

Vastauksesi