Hei, olen miettinyt muutamaa armeija juttua, eli : Jos käyn intin ja kotiudun...

Hei, olen miettinyt muutamaa armeija juttua, eli : Jos käyn intin ja kotiudun...

Hei, olen miettinyt muutamaa armeija juttua, eli : Jos käyn intin ja kotiudun vaikka esim alikersanttina ja menen tämän jälkeen rauhanturvaajiin ja ylennyn sielä vaikka kersantiksi tai ylikersantiksi, niin onko tämä kersantin arvo minun reserviarvo vai sotilasarvo, vai onko se vain sielä rauhanturvaajissa oleva arvo joka ei millään lailla liity muuhun sotilastoimintaan. Ja toinen asia, jos olen sotilasarvoltani vaikka kersantti, mutta reserviarvoltani ylikersantti ja menen rauhanturvaajiin, niin menenkö sinne kersanttina vai ylikersanttina? Ja koskeeko samat lait upseereissa ja aliupseereissa? Ja jos olen vaikka pelkkä korpraali, voinko ylentyä rauhanturvaajissa korkeammaksi? kiitos jo valmiiksi

Vastaus

Hei,

Sotilasarvoista on säädetty laissa Tasavallan presidentin asetuksessa sotilas- ja palvelusarvoista, jonka 18. pykälässä mainitaan kriisinhallintajoukkojen palvelusarvoista:
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20071490

Tuo 18. pykälän lakiteksti ei avaudu kovin helposti eikä kerro kuinka käytännössä toimitaan. Pykälässä sanotaan, että kriisinhallintaorganisaatiossa palvelevien palvelusarvon antaa kriisinhallintalain 9 §:n 1 momentissa ( http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060211 )tarkoitettu tehtävään määräävä viranomainen. Tärkeää on kuitenkin ero sotilasarvojen ja palvelusarvojen välillä: reservin upseeri- ja aliupseeriarvot ovat sotilasarvoja, kun taas väliaikaisissa tehtävissä, kuten kriisinhallinnassa, käytetään palvelusarvoja, jotka ovat vain väliaikaisia. Koostetusti asia on kerrottu Wikipedian artikkelissa:
http://fi.wikipedia.org/wiki/Palvelusarvo

Kriisinhallintatehtäviä varten voidaan väliaikaisesti antaa sotilasarvoa korkeampi palvelusarvo, josta esimerkkinä ovat nämä kaksi ylennystä, joista kerrotaan Puolustusministeriön tiedotteissa:
http://www.defmin.fi/?2050_m=2125&s=292
http://www.defmin.fi/?1575_m=1659&s=287

Kriisinhallintatehtävissä ollut voidaan ylentää reservissä. Yleisessä palvelusohjesäännössä sanotaan, että "esimiestehtävässä kriisinhallintajoukoissa [...] toiminut [...] voidaan reservissä ylentää kersantiksi". Tämän korkeammista arvoista ei kuitenkaan jostain syystä mainita:
http://www.puolustusvoimat.fi/wcm/0802b480406f9674bed9ff66f99672d5/YlPal...

Tämän enempää ei virallisista verkkojulkaisuista löytynyt. Jos asia kiinnostaa henkilökohtaisesti enemmän voi tutustua puolustusvoimien Rauhanturvaajaksi-verkkosivuihin. Puolustusvoimissa Porin Prikaati vastaa maavoimien rekrytoinnista kriisinhallintatehtäviin:
http://www.rauhanturvaajaksi.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi