Hei, mitä tarkoittaa rakennushankkeen L1- ja L2-vaihe ja mitä nuo...

Hei, mitä tarkoittaa rakennushankkeen L1- ja L2-vaihe ja mitä nuo...

Hei, mitä tarkoittaa rakennushankkeen L1- ja L2-vaihe ja mitä nuo sisältävät? Kiitos tiedoista jo etukäteen.

Vastaus

L1 ja L2 liittyvät rakennushankkeen luonnosvaiheeseen. Luonnospiirustusvaihe jakaantuu kahteen osaan: ehdotuspiirustukset (L1) ja luonnospiirustukset (L2). http://fi.wikipedia.org/wiki/Tekninen_piirt%C3%A4minen

Ehdotussuunnitelmissa esitetään pääpiirteinen yleisratkaisu, josta ilmenee toiminnallinen yleisratkaisu, rakennustaiteellinen yleisratkaisu, tekninen yleisratkaisu, rakennuksen sijoittuminen tontille, liittyminen ympäristöön, perustamisolosuhteet, alueen kunnallistekninen valmiusaste ja liittymätiedot sekä kustannusarvio. Suunnitelmaa voidaan havainnollistaa eri tavoin.
Luonnossuunnitelmat esittävät ehdotussuunnitelmista tarkennetun yleisratkaisun ja niissä esitetään ympäristösuunnitelma, perustamistapa, kantavat ja osastoivat rakennusosat, keskeiset rakenteet, päämateriaalit, rakennustapaselostus, LVIS-tekniset järjestelmät, tilat, pääkanavat ja putkireitit, LVI-selostus ja sitä täydentävä järjestelmäselostus sekä kustannusarvio. Yksityiskohtaisesti suunnitellaan toistuvat osastot tai toimintayksiköt, tyypilliset yksityiskohdat, erikoisrakenteet. Suunnitelmaa voidaan havainnollistaa eri tavoin.
Lähde: RT-ohjekortti RT 10-10387 Talonrakennushankkeen kulku

Kommentit (0)

Vastauksesi