Hei, miksi siirrämme kelloa talvi- ja kesäaikaan.

Hei, miksi siirrämme kelloa talvi- ja kesäaikaan.

Vastaus

Hei,

talviaika on niin sanottu normaaliaika ja kesäaika on talviaikaan kehitetty poikkeus. Kesäaikana kelloja pidetään tunnin edellä normaaliajasta.

Kesäaika otettiin ensimmäisen kerran käyttöön Saksassa vuonna 1916. Iso-Britannia seurasi samana vuonna perässä, samoin Yhdysvallat vuonna 1918. Yhdysvalloissa kesäaika kuitenkin poistettiin käytöstä nopeasti, koska se osoittautui käytännössä hyvin epäsuosituksi. Toisen maailmansodan myötä kesäajan käyttö yleistyi uudelleen.

Monet Euroopan maat seurasivat Saksan ja Iso-Britannian esimerkkiä ja alkoivat soveltaa kesäaikaa 1970-luvulla. Suomessa kesäaikaa kokeiltiin ensimmäisen kerran jo vuonna 1942. Vuodesta 1981 lähtien kesäaikaan on siirrytty säännöllisesti. Kesäaikajärjestelyt yhtenäistettiin EU:n alueella 1996, josta lähtien kesäaika on alkanut maaliskuun viimeisenä sunnuntaina ja päättynyt lokakuun viimeisenä sunnuntaina. Pysyvä kesäaikadirektiivi tuli voimaan 2002.

Kesäaikaan siirtymistä on perusteltu valoisan ”hyötyajan” pidentämisellä. Kesäaikajärjestelyn tarkoituksena on saada kesän ajan aamuinen valo vastaamaan paremmin aktiivisia valveillaolotunteja ja työskentelyaikoja kouluissa ja työpaikoilla. Valoisat tunnit "säästetään" iltaan sen sijaan, että ne kuluisivat "hukkaan" ihmisten vielä nukkuessa. Valoisien tuntien hyödyntämisen katsotaan myös säästävän energiaa.

Kesäajan selkeimpiä haittoja on, että ihmisten biologiset kellot voivat mennä eri aikoihin siirryttäessä sekaisin pitkäksikin aikaa, mikä voi aiheuttaa väsymystiloja.

Lisäksi kesäaikaan siirtyminen hankaloittaa muun muassa maatalousaloilla työskentelevien elämää, sillä eläimet eivät yleensä omaksu kesäaikaa, vaikka ympäröivä yhteiskunta muuttaa rytmiään.

Suomessa on kesällä varsin valoisaa läpi vuorokauden eikä meillä kellojen siirtelyyn oikeastaan olisi tarvetta. Tosin keväisin ja syksyisin kesäaika säästää energiaa meilläkin. Tärkein syy kesäajan käyttöön Suomessa lienee kuitenkin pysyminen samassa tahdissa muiden EU-maiden kanssa.

Kesäaikaan siirtymistä ei käytetä lainkaan esimerkiksi Kiinassa, Intiassa eikä Islannissa. Lisäksi useissa maissa, kuten Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa, osavaltiot ja provinssit voivat itsenäisesti päättää, käyttävätkö ne kesäaikaa.

Suomessa ja koko Euroopassa kellot siirretään tunti taaksepäin 30.10. ja 31.10. välisenä yönä kello neljä.

Lähteet:

Facta Tietopalvelu online-tietosanakirja (WSOY)

Kesäaika
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kes%C3%A4aika

Kommentit (0)

Vastauksesi