Hei kirjastontädit. Nyt kun tuosta railbalticista on juttua melkosta paljon,

Hei kirjastontädit. Nyt kun tuosta railbalticista on juttua melkosta paljon,

mites toi kiskojen raide leveys. Baltiassa on kait sama Suomen kanssa (NL peruja) Mites Puolassa ja Saksassa... ennenkaikkea kiinnostaa miten entinen DDR

3 vastausta

Olet oikeassa: Baltian mailla, Venäjällä ja Suomella sekä usealla muulla entisen Neuvostoliiton vaikutuspiiriin kuuluvalla maalla on isompi raideleveys eli 1520 mm tai yli. Tätä kutsutaankin venäläiseksi tai tsaarin raideleveydeksi. Normaalina raideleveytenä pidetään 1435 mm, joka on maailmassa yleisin. Suurin osa Euroopan maista kuuluu tähän standardiin, samoin esim. USA, Kiina ja Kanada. Näinollen Puola ja Saksa kuuluvat normaalin raideleveyden maihin, kuten myös entinen DDR. Raideleveyksiä on muuten yllättävän paljon - tosi kapeista leveisiin.

Railbaltica-reitillä eurooppalaiseen raideleveyteen siirtyminen tulee eteen jossain vaiheessa matkaa, todennäköisesti jo Liettuassa. Raideleveyden vaihto tapahtuu yleensä junan telien vaihdolla.

 

 

 

Kommentit (1)
Itse asiassa Suomen VR:n ja Venäjän raideleveys ei ole sama, vaan niissä on 4 mm ero. ... Itse asiassa Suomen VR:n ja Venäjän raideleveys ei ole sama, vaan niissä on 4 mm ero. Tämä aiheutti tiettyjä vaikeuksia kun Allegro-junayhteys Pietariin aloitettiin. Wikipedian artikkeli "Raideleveys" kertoo Venäjän/NL:n raideleveyden olleen alkujaan saman kuin Suomessa (tarkemmin k.o. artikkelissa). Suomen ensimmäinen rataosuus Helsinki-Hämeenlinna suunniteltiin suomalaisten aloiteesta, mutta tsaarin myötävaikutuksella 1850-luvulla ja otettiin käyttöön seuraavalla vuosikymmenellä. (Wikipedian artikkeli "Päärata"). Minulle ei ole selvää, määräsikö Venäjä raideleveydestä jotain. Jossain toisessa lähteessä kerrotaan sen olleen seurausta saatavissa olevan käytetyn veturikaluston raideleveydestä
16.10.2016 19:28 Eero Tuominen 1906
21.09.201620:16
7510
57

Itä-Euroopan maiden rautateiden yhtenäinen raideleveys ei ole Neuvostoliiton peruja vaan tsaarinaikaisen Venäjän. Kaikissa näissä maissa oli rautateitä jo ennen 1918 Venäjän vallankumousta. Puolassa oli ensimmäiseen maalimansotaan asti Venäjän raideleveys koska se oli osa Venäjää. Maan itsenäistyttyä koko rataverkosto muutettiin Länsi-Euroopan standardin mukaiseksi. Ajateltiin, että sillä estetään idästä mahdollisesti tulevan hyökkäyksen helppo eteneminen. Jälkiviisasteluna voi todeta, että nekin rahat olisi ollut järkevämpi käyttää maan puolustuksen vahvistamiseen koska hyökkäys tulikin lännestä.

Espanja rakensi aikoinaan eri raideleveyden koska muistissa oli Napoleonin aika. Haluttiin estää Ranskan armeijan helppo eteneminen maahan.

Kommentit (1)
Maailmansotien välinen Puola ei ollut kokonaisuudessaan entistä Venäjän keisarikuntaa,... Maailmansotien välinen Puola ei ollut kokonaisuudessaan entistä Venäjän keisarikuntaa, vaan uudelleen perustettuun Puolan valtioon tuli osia myös Saksan ja Itävallan keisarikunnista. Jälkimmäinenhän ulottui jopa nykyisen Ukrainan alueelle, esim. Lviv kuului Itävaltaan, samoin muinaisen Puolan ensimmäinen pääkaupunki Krakova. Itävallan Puolan jaoissa nappaamat alueet ovat suunnilleen samat, kuin "Pikku-Puola", Malo-Polska. Näin ollen raiteiden standardointi oli tarpeen joka tapauksessa. Muut Varsovan liiton maat eivät kai koskaan ole kuuluneetkaan Venäjän keisarikuntaan tai Neuvostoliittoon, joten niissä ei kaiketi ole missään vaiheessa ollut venäläistä raideleveyttä.
16.10.2016 20:22 Eero Tuominen 1906
22.09.201609:17
21017
12

hyvä lisävastaus, mutta alkuperäisessähän NL mainittiin vain maantieteellisenä, ei historiallisena viitekehyksenä ("Tätä kutsutaankin venäläiseksi tai tsaarin raideleveydeksi."). SNTL:n peruja sen sijaan on siperian radasta haarautuva trans-mongolian leveäraiteinen rata, joka valmistui 1956; telit vaihdetaan kiinan puolella rajaa.

Kommentit (0)

Vastauksesi