Hei, ihmettelen miksi oikeussaleissa ei saa kuvata vaan henkilöt esitetään...

Hei, ihmettelen miksi oikeussaleissa ei saa kuvata vaan henkilöt esitetään...

Hei, ihmettelen miksi oikeussaleissa ei saa kuvata vaan henkilöt esitetään piirroksina? Vai onko taas kyseessä joku amerikkalaissarjoista tuttu juttu?

Vastaus

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa säätelee valokuvaamista oikeudenistunnossa. Julkisessa suullisessa käsittelyssä kuvaaminen on mahdollista vain istunnon puheenjohtajan luvalla. Kuvaaminen asian käsittelyn aikana edellyttää muun muassa sitä, että oikeudenkäyntiin osalliset antavat siihen suostumuksensa eikä kuvaamisesta ole haittaa suullisen käsittelyn häiriöttömälle kululle. Kuvaamisen edellytyksistä säädetään lain 21§:ssä. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070370#P21

Tiedotusvälineille sallitaan kuvata istuntosalia juuri ennen oikeudenkäynnin alkua. Istuntosalissa kuvaaminen on juuri ennen oikeudenkäynnin alkua on yleinen käytäntö. Lisäksi käytännössä on sallittu, että tällöin asianosainen voi kuvaamisen ajaksi peittää kasvonsa. Laissa kasvojen peittämistä ei ole erikseen kielletty eikä tällaista kieltoa ole pidetty tarpeellisena.
Asian varsinaisen käsittelyn aikana asianosainen ei voi esiintyä oikeudessa kasvot peitettyinä tai muuten naamioituneena.

Eduskunnassa on käyty keskustelua kasvot peitettynä esiintymisestä oikeudenistunnossa.
http://www.om.fi/Etusivu/Ajankohtaista/Vastauksetkirjallisiinkysymyksiin...

Kommentit (0)

Vastauksesi