Hei ajan työssäni työsuhdeautolla (käyttöetu).

Hei ajan työssäni työsuhdeautolla (käyttöetu).

Hei ajan työssäni työsuhdeautolla (käyttöetu). Verohallituksen päätöksen (1838/32/2006 Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna
2007) mukaan bensakuluja korvataan enintään 12 senttiä/km. Jos ajaisin omalla autolla korvattaisiin myös kasvaneet bensakulut esim. työkaverin kuljettamisesta (2 senttiä/km) mutta ei kun ajan käyttöetuautolla. Tiedustelin asiaa muutama vuosi sitten verottajalta ja sain kirjallisen vastauksen että myös käyttöetuautolla lisäsentit voi laskuttaa. Vastaus ei kuitenkaan ollut maksullinen verottajan ennakkopäätös ja työnantajan tiedustellessa asiaa tuli toinen vastaus. Miksi käyttöetuautolla työmatkoja ajaessa ei huomioida kasvaneita polttoainekuluja lisäkuormasta? Kuitenkin tankkaan auton omalla rahalla ja verottajan mukaan yritys saa korvata niistä vain 12 senttiä.

Vastaus

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2007
Päätös Dnro 1838/32/2006, 4.12.2006
http://www.vero.fi/default.asp?article=5088&domain=VERO_MAIN&path=5,39&l...
9§ 3 mom
Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 12 senttiä kilometriltä.

Kysymys kannattaa esittää suoraan päätöksen allekirjoittaneille (löytyvät em. sivun lopusta) Verohallitukseen
http://www.vero.fi/nc/viewarticle.asp?path=5,420&article=375&domain=VERO...

Tässä vielä Verohallituksen päätös vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista 5076
Päätös Dnro 1741/32/2006, 24.11.2006
Autoedusta 17§-24§
http://www.vero.fi/default.asp?article=5076&domain=VERO_MAIN&path=5,39&l...

Kommentit (0)

Vastauksesi