Hei.

Hei.

Hei. Miten tekijänoikeuslaki suhtautuu jo edesmenneen kirjailijan julkaistujen teosten alkuperäiskäsikirjoitusten ja yksityiskirjeiden jälleenmyyntiin? Kirjailijan kuolemasta ei vielä ole kulunut 70 vuotta.

Vastaus

Hei!

Heti aluksi täytyy varoittaa, että me iGS-vastaajat emme ole laintulkinnan ammattilaisia, joten vastaus on laadittu vain maallikkotietämyksen perusteella. Varmempaa tietoa saat laintulkinnan ammattilaisilta.

Tekijänoikeuslaki koskee teoksia, jotka ylittävät ns. teoskynnyksen eli ovat tarpeeksi omaperäisiä, jotta ihan kuka tahansa ei päätyisi samaan lopputulokseen. Mitä luultavimmin kirjeet ja käsikirjoitukset ylittävät kynnyksen helposti, joten tekijänoikeuslaki koskee niitä.

Teoksen myymistä koskee tekijänoikeuslain 19 §: ”Kun teoksen kappale on tekijän suostumuksella ensimmäisen kerran myyty tai muutoin pysyvästi luovutettu Euroopan talousalueella, kappaleen saa levittää edelleen.” Samalla tavalla on määritelty myös oikeus näyttää teosta julkisesti ja siteerata sitä.

Laki ei täsmennä pysyvästi luovuttamista enempää. Voisin kuvitella, että pöytälaatikosta löytyneet käsikirjoitukset eivät ainakaan täytä tuota edellytystä, jolloin niiden myymiseen tarvittaisiin tekijän tai hänen tekijänoikeuksiensa haltijoiden lupa. Jos kyse on jollekulle henkilölle lähetetystä kirjeestä, asia on jo hankalampi, koska kirjehän on luovutettu lähettäjälle. Voi kuitenkin olla, että laissa tuossa kohdassa on ajateltu nimenomaan levittämistä julkisuuteen eikä pelkkää yksityiskirjeen lähettämistä toiselle henkilölle. Kirjeen kohdalla saattaa tulla myös vastaan yksityisyydensuoja, jos kirje käsittelee arkaluontoisia asioita.

Asia tuntuu sen verran mutkikkaalta maallikon silmissä, että sinun kannattaisi ehkä pyytää siitä lausuntoa tekijänoikeusneuvostolta, jos asia kovasti kiinnostaa. Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuden tulkinnasta. Vaikka ne eivät ole oikeudellisesti sitovia, tuomioistuimet saattavat hyvin huomioida ne päätöksissään. Tekijänoikeusneuvoston sivut löytyvät osoitteesta http://www.minedu.fi/OPM/Tekijaenoikeus/tekijaenoikeusneuvosto/.

Tekijänoikeuslaki löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404. Jos tekijänoikeuden tulkinta laajemmin kiinnostaa, voin suositella Pirkko-Liisa Haarmannin teosta ”Tekijänoikeus ja lähioikeudet” (3. uudistettu painos; Talentum, 2005). Valitettavasti Haarmannkaan ei tunnu teoksessaan sivuavan tätä kysymääsi asiaa, vaikka teos on muuten varsin laaja tekijänoikeuden kuvaus.

Kommentit (0)

Vastauksesi