Hanna-Riikka on vanha suomalainen nimi vai onko? Mistä tulee ja mitä loppujen...

Hanna-Riikka on vanha suomalainen nimi vai onko? Mistä tulee ja mitä loppujen...

Hanna-Riikka on vanha suomalainen nimi vai onko? Mistä tulee ja mitä loppujen lopuksi tarkoittaa? Kuinka paljon Hanna-Riikkoja on Suomessa ja minä vuosina niitä on annettu eniten tai yleensä?

Vastaus

Yhdistelmänimeä Hanna-Riikka ei voi pitää kovin vanhana suomalaisena nimenä, sillä Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun (http://192.49.222.187/Nimipalvelu/default.asp?L=1 ) tilaston mukaan sitä ei ole annettu kenellekään ennen 1960-lukua. Suosituin se on ollut jaksolla 1980-1999 (206 kertaa) ainakin jos vertaa kuluvan vuosisadan ensimmäiseen yhdeksään vuoteen (5 kertaa).

Hanna ja Riikka sinänsä ovat vanhastaan Suomessa käytettyjä nimiä.

Riikka (myös muodossa Riika) on tulkittu lyhentymäksi Fredrikasta, Frederi(i)kasta, Henri(i)kasta, Ulri(i)kasta, Eri(i)kasta ja Emeriikasta.
Fredrika, Frederiika ovat naispuolisia vastineita Fred(e)rikille. Tämä nimi muodostuu muinaissaksan sanoista frithu 'rauha' ja ric 'valta-alue'.
Henriika on Henrikin naispuolinen vastine. Alkuperä ehkä muinaissaksan haim 'koti, talo' ja rich 'mahtava'.
Ulriika on Ulrikin naispuolinen vastine. Sen muinaissaksalainen merkitys on 'perintörikas, perintötilallinen'. Ulriika esiintyy Suomessa useimmiten muodossa Ulla.
Eriika on Eerikin naispuolinen vastine. Nimi on skandinaavista alkuperää ja lienee alkuaan tarkoittanut 'yksin hallitsevaa'.
Emeriikka on Emericus-nimen naispuolinen vastine. Merkitys lienee epäselvä, luultavasti 'väsymättömän uuttera'.

Hanna on alkuaan raamatullinen heprealainen nimi חנה, jonka merkitys on 'armahdettu' (1. Sam. 1). Myös Uudessa testamentissa on samanniminen henkilö (kreikkalainen muoto Αννα, Luuk 2:36-38).
Usein Hanna kuitenkin tulkitaan Johannan lyhentymäksi. Se on Johanneksen naispuolinen vastine. Johannes on raamatullinen heprealainen nimi (יהוחנן Jehohanan tai יוחנן Johanan, kreikkalainen Ιωαννης, Uudessa testamentissa on myös naisennimi Johanna, Ιωαννα). Nimen merkitys on 'Jahve on armollinen'.

Näiden eri nimien yleisyys käy ilmi Väestörekisterin nimipalvelun sivulta.

Vilkuna, Kustaa
Etunimet. - Otava, 2005.

Kommentit (0)

Vastauksesi