Haluaisin tietää minkälainen tilanne oli jatkosodassa 23.9.1942 Karhumäen...

Haluaisin tietää minkälainen tilanne oli jatkosodassa 23.9.1942 Karhumäen...

Haluaisin tietää minkälainen tilanne oli jatkosodassa 23.9.1942 Karhumäen lähellä.
Karhumäki on mielestäni melko kaukana nykyisen Venäjän puolella. Veljeni kuoli 23.9.1942 Karhumäen lähellä. Joukko-osasto J/JR 25

2 vastausta

Tieto löytyy Sota-arkiston Joukko-osastojen sotapäiväkirjoista. Sota-arkisto toivoo että kaatuneiden omaiset tekevät tiedustelun henkilökohtaisesti. Sotapäiväkirjoista lähetetään otteita maksua vastaan tai Sota-arkistoon voi mennä itse tutkimaan arkistoja. Yhteystiedot: Työpajakatu 6, 00580 Helsinki, puhelin (09) 181 26503 http://www.mpkk.fi/muut/sark.html

Terveisin iGS-toimitus / Helsingin kaupunginkirjasto

Kommentit (0)
14.06.202010:28
25208
1

Suomessa aloitettiin liikekannallepano 17. kesäkuuta 1941. Suomen liikekannallepano oli kesken vielä 22. kesäkuuta 1941, jolloin Saksan ja Neuvostoliiton välinen sota syttyi. Suomen ja Neuvostoliiton välinen sota syttyi sitten 25. kesäkuuta 1941. Suomessa perustettiin liikekannallepanossa 16 maavoimien divisioonaa: 1. Divisioona, 2, Divisioona, 3. Divisioona, 4. Divisioona, 5. Divisioona, 6. Divisioona, 7. Divisioona, 8. Divisioona, 10. Divisioona, 11. Divisioona, 12. Divisioona, 14. Divisioona, 15. Divisioona, 17. Divisioona, 18. Divisioona ja 19. Divisioona. Niiden lisäksi olivat kolme prikaatia: Ratsuväkiprikaati, 1. Jääkäriprikaati ja 2. Jääkäriprikaati.

Suomalaisessa 4. Divisioonassa, jonka komentajana toimi aluksi jääkärieversti Kaarlo Viljanen, olivat Jalkaväkirykmentti 5, Jalkaväkirykmentti 25, Jalkaväkirykmentti 46, Kevyt osasto 14, Kenttätykistörykmentti 1, Raskas Patteristo 22, Pioneeripataljoona 25, Viestipataljoona 25 ja 257. Ilmatorjuntakonekiväärikomppania. Jalkaväkirykmentti 25:n komentajana toimi everstiluutnantti Ilmari Pallari. 4. Divisioonan joukot ryhmitettiin Salpa-asemaan kesällä 1941, jolloin kyseinen divisioona kuului IV. Armeijakunnan alaisuuteen.

4. Divisioona osallistui Länsi-Kannaksella käytyihin taisteluihin jatkosodan hyökkäysvaiheen alussa. Sitten Jalkaväkirykmentti 25 ja muut 4. Divisioonan joukot siirrettiin Itä-Karjalaan syksyllä 1941. Samalla 4. Divisioona siirrettiin myös II. Armeijakunnan alaisuuteen. Nämä suomalaisjoukot etenivät kohti Äänisjärven pohjoispuolella olevaa Karhumäkeä loppuvuonna 1941 saavuttaen Äänisjärven ja Seesjärven välissä sijaitsevan Maaselän kannaksen. Suomalaiset joukot valtasivat Karhumäen 5. joulukuuta 1941. Taistelu Karhumäestä päättyi 8. joulukuuta 1941, minkä jälkeen taistelut saivat asemasodan luonteen 4. Divisioonan lohkolla. Suomen ylipäällikkö, sotamarsalkka Carl Gustav Emil Mannerheim oli antanut lokakuussa 1941 käskyn, että suomalaisten joukkojen eteneminen tuli keskeyttää Karhumäen valtaamisen jälkeen.

Vuosi 1942 oli asemasotaa Suomen rintamalohkoilla, mutta suomalaisten joukkojen ja Pohjois-Suomessa olleiden saksalaisten joukkojen täytyi torjua neuvostoliittolaisten joukkojen hyökkäykset kevättalvella 1942. 4. Divisioona ja muut Maaselän kannaksella olleet suomalaiset joukot kuuluivat siitä alkaen sotatoimiyhtymään, jonka nimi oli Maaselän ryhmä. Asemasota jatkui edelleen syyskuussa 1942. Jalkaväkirykmentti 25:n esikunnan sotapäiväkirjassa oli maininta esimerkiksi tarkka-ampujatoiminnasta 22. syyskuuta 1942. Sama sotapäiväkirja mainitsi seuraavana päivänä eli 23. syyskuuta 1942, että yksi III. Pataljoonan linnoituskomppania oli aloittanut kenttävarustustyöt I. Pataljoonan tukilinjalla. Asemasota jatkui Suomen rintamalla myös vuonna 1943. Suomalaiset joukot vetäytyivät Maaselän kannakselta sen jälkeen, kun neuvostoliittolaiset joukot olivat aloittaneet suurhyökkäyksen Karjalan kannaksella 9. kesäkuuta 1944.

 

Waldemar Erfurth, Suomi sodan myrskyssä 1941 - 1944 (Der Finnische Krieg 1941 - 1944). Werner Söderström Osakeyhtiö, Porvoo, Helsinki 1951, sivut 29 - 39, sivu 93 ja sivut 207 - 209.

G. Mannerheim. Muistelmat. Toinen osa. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 1952, sivut 321 - 322 ja sivut 361 - 369.

Suomen rintamamiehet 1939 - 45. 4. Div. Etelä-Suomen Kustannus Oy. 1976, sivu 119, sivu 159, sivut 178 - 195 ja sivu 208.

Tärkeimmät maailman tapahtumat elokuusta 1939 joulukuuhun 1941. O. Y. Suomen Kirja, Helsinki 1942, sivut 36 - 37 ja sivu 44.

JR 25. Sotapäiväkirja 12. 1. 42. - 4. 11. 42. (Jalkaväkirykmentti 25. Esikunta). Jatkosodan ja Lapin sodan sotapäiväkirjat. Sotapäiväkirjat (kokoelma). Kansallisarkisto (digitaaliarkisto).

Kommentit (0)

Vastauksesi