Haluaisin saada faktatietoa siitä miten1. Broilerien lopetus tapahtuu suomessa.

Haluaisin saada faktatietoa siitä miten1. Broilerien lopetus tapahtuu suomessa.

Haluaisin saada faktatietoa siitä miten

1. Broilerien lopetus tapahtuu suomessa. Mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Miten niin suuri massa eläimiä teurastetaan? Vaiheittain.

2. Sikojen lopetus

3.Nautojen lopetus

Vastaus

Siipikarjan teurastus tapahtuu Suomessa liukuhihnalla.
Linnut sidotaan jaloista telineisiin tai koukkuihin, jotka kuljettavat kanat sähkötainnutukseen. Sähkötainnutuksessa kanojen pää kastetaan veteen, johon on johdettu sähkövirtaa. Sitten liukuhihna kuljettaa ne kaulavaltimon leikkaamiseen. On varsin tavallista, että tainnutus ei onnistu ja veret lasketaan tajuissaan olevasta broilerista. Kanojen/broilereiden tainnuttamiseen käytetään toisinaan myös kaasutusta sähkön sijasta.

Myös siat ja naudat ensin tainnutetaan ja sitten niistä lasketaan veret. Siat tainnutetaan joko sähköllä (ohimoille asetettavien elektrodien avulla) tai hiilidioksidilla, naudat mekaaniselle laitteella kuten esim. pulttipistoolilla. Tainnutus aiheuttaa eläimille kärsimystä.

Suomessa eläinten teurastamiselle asetettavista yleisistä eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996) ja -asetuksessa (396/1996). Maa- ja metsätalousministeriön päätöksessä eläinten teurastamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (23/EEO/1997) annetaan lisäksi yksityiskohtaisia määräyksiä sallituista tainnutusmenetelmistä, verenlaskun suorittamisesta sekä muun muassa teuraseläinten hoidosta ja säilytyksestä teurastamossa.

Lähteet:

http://www.sey.fi/elainsuojelu/tuot...roileriksi
http://www.sikatieto.fi/sikatieto/ongelmia_ja_ratkaisuja/teurastus
http://www.ttk.fi/files/148/lihateollisuuden_tyoturvallisuus.pdf
http://www.vegaaniliitto.fi/ukk.html#B2
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960247

Kommentit (0)

Vastauksesi