Haluaisin lahjoittaa ruumiini lääketieteelle kun olen kuollut. Mitä ruumiilleni...

Haluaisin lahjoittaa ruumiini lääketieteelle kun olen kuollut. Mitä ruumiilleni...

Haluaisin lahjoittaa ruumiini lääketieteelle kun olen kuollut. Mitä ruumiilleni tapahtuu? Mihin voisin ottaa yhteyttä asiassa? Tehdäänkö siinä jokin testamentti tms?

Vastaus

Laki ihmisen elimien ja kudoksien lääketieteellisestä käytöstä 101/2001 tekee mahdolliseksi vainajien luovutuksen anatomian laitoksille opetuskäyttöön, jos vainaja on eläessään kirjallisesti antanut tähän suostumuksensa ruumiinluovutustestamentin kautta. Vainajia käytetään lääketieteen opiskelijoiden opetukseen, eikä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Ruumiinluovutustestamentin voi tehdä jokainen täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen Suomen kansalainen kahden todistajan omakätisesti todistaessa tämän tahdon. Asiakirja tehdään kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan anatomian laitokselle ja toinen ruumiin lahjoittajalle.

Ruumiin lahjoittajan kappale tulee antaa lähiomaisen tai muun sellaisen henkilön huostaan, joka voi huolehtia ruumiin luovuttamisesta lahjoittajan kuoleman jälkeen.

Helsingin yliopiston biolääketieteenlaitoksen anatomian yksikön preparaattori Matti Auer huolehtii testamenttiarkistosta ja hoitaa vainajan kuljetuksiin, käsittelyyn, siunaustilaisuuteen ja hautaukseen liittyvät käytännön järjestelyt. Hän vastaa tiedusteluihin ja lähettää haluttaessa testamenttikaavakkeen.

Häneen voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla, puh. (09) 1912 7304 tai 040–5883853 tai s-posti: matti.auer@helsinki.fi.

Yliopistonlehtori Nils Bäck, (09) 1912 5265, s-posti: nils.back@helsinki.fi toimii ruotsinkielisten yhdyshenkilönä.

Anatomian osasto maksaa arkun, krematoriohautauksen kustannukset ja ruumiin kuljettamisen anatomian osastolle, kuitenkin enintään Helsingin alueelta kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia vastaavan summan.

Anatomian osasto myös huolehtii ruumiin siunaamisesta ja polttohautaamisesta vainajan uskontokunnan mukaisin menoin. Omaiset voivat käydä hakemassa uurnan oikeuslääketieteen laitoksesta.

http://www.biomed.helsinki.fi/frontpage.asp?route=3.2306

Toinen vaihtoehto on tehdä elinluovutustestamentti. Tällöin saatat kuolemasi jälkeen antaa toiselle ihmiselle elämän. Lisää tietoa elinsiirroista. http://www.lahjaelamalle.net/index.html

Tulostettava elinsiirtokortti: http://www.lahjaelamalle.net/kortti.doc

Järjestävinä tahoina Munuais- ja maksaliitto, Hengitysliitto Heli ry., Näkövammaisten Keskusliitto ry., Suomen Diabetesliitto ry., Suomen Sydänliitto ry., Sydän- ja keuhkosiirrokkaat - Syke ry.

Kommentit (0)

Vastauksesi