Haluaisimme tehdä testamentin lapsellemme niin, että puoliso ei saisi mitään...

Haluaisimme tehdä testamentin lapsellemme niin, että puoliso ei saisi mitään...

Haluaisimme tehdä testamentin lapsellemme niin, että puoliso ei saisi mitään, jos heille tulisi ero. Kuolemantapauksessa hän ja lapsenlapsemme perisi normaalin järjestyksen mukaan. Mitkä asiat testamentissa tulee olla, jotta se olisi pätevä? Kuka sen tekee ja onko se oltava joku virallisesti muotoiltu kirjoitus? Onko siitä jätettävä ehkä kopio johonkin talletettavaksi?

Vastaus

Lakitekniset asiat ovat usein sen verran mutkikkaita, että niissä kannattaa kääntyä ammattilaisten puoleen. Helsingissä voi saada maksutonta asianajajan neuvontaa Töölön kirjastossa maanantaisin klo 17.00-19.30 (tältä syksyltä tosin jo ohi).

Pääsääntöisesti aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, ellei heillä ole avioehtoa. Jos lapsenne ja hänen puolisonsa laativat avioehdon, se talletetaan maistraattiin. Avioehdon voi laatia milloin tahansa, siis myös myöhemmin kuin naimisiin mennessä. Perinnönjättäjä voi testamentissaan määrätä vastaavan rajoitteen. Testamenttia ei tarvitse Suomessa rekisteröidä etukäteen, olennaista on että sitä säilytetään hyvässä tallessa, josta se tarvittaessa löytyy.

Yksi tapa kiertää ongelma voisi olla, että testamentissa ohitatte lapsenne ja määräätte edunsaajiksi lapsenlapset. Tätäkin mahdollisuutta kannattaisi ehkä tutkia.

Kirjastossa on kirjoja, joissa neuvotaan kuinka testamentti tehdään muodollisesti oikein. Asiakirjamalleja löytyy myös netistä. Testamentti on virallinen asiakirja, jossa on oltava tietyt asiat kuten päiväykset, allekirjoitukset, todistajat jne, mutta se voi olla vaikka käsin kirjoitettu.

Lähteet:
http://www.lib.hel.fi/fi-FI/toolo/
http://www.opuslex.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=205

Kommentit (0)

Vastauksesi