Hallinto-oikeus päätti kesällä 2008, että Suojelupoliisin tulee julkistaa...

Hallinto-oikeus päätti kesällä 2008, että Suojelupoliisin tulee julkistaa...

Hallinto-oikeus päätti kesällä 2008, että Suojelupoliisin tulee julkistaa ns. Tiitisen lista sitä pyytävälle toimittajalle. Supo valitti tästä päätöksestä Korkeimpaan oikeuteen. Mistä saisi tietoa milloin KKO antaa päätöksen tästä asiasta?

2 vastausta

Korkeimman oikeuden työjärjestys kertoo asioiden käsittelystä:

2 luku
Lainkäyttöasioiden käsittely

9 § Asioiden jako esittelijöille
Kansliapäällikkö vastaa asioiden jaosta esittelijöille. Jaossa on otettava huomioon esittelijän asiantuntemus ja kokemus. Asiat, joilla on yhteyttä keskenään, jaetaan yleensä samalle esittelijälle.
Kansliapäällikkö voi siirtää asian töiden soveliasta järjestelyä ja työmäärän tasoittamista varten esittelijältä toiselle.

10 § Esittelyjärjestys
Lainkäyttöasiat esitellään yleensä niiden saapumisjärjestyksessä. Laissa kiireellisiksi säädetyt tai muusta syystä kiireelliset asiat on kuitenkin esiteltävä ennen muita. Asian kiireellisyyttä arvioitaessa on otettava huomioon myös asian laatu ja sen vireilläoloaika kokonaisuudessaan.

Korkeimman oikeuden työjärjestys
http://www.kko.fi/39237.htm

Korkein oikeus, kansliapäällikkö, yhteystiedot sivulla http://www.kko.fi/27090.htm

Kommentit (0)
26.11.202020:58
29830
5

Korkein hallinto-oikeus päätti 12. toukokuuta 2010, että Suojelupoliisin ei tarvinnut julkistaa Tiitisen listaa. Tiitisen listan salassapitoaika päättyy vuonna 2050, jolloin kyseinen asiakirja tulee julkiseksi.

 

Helsingin Sanomat 13. 5. 2010, sivu A5.

Mitä Missä Milloin 2011. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki 2010, sivu 117.

Kommentit (0)

Vastauksesi