Habeas corpus Suomessa

Habeas corpus Suomessa

Alunperin Englannin lakiin kirjattu habeaus corpus -perusoikeus on levinnyt sellaisenaankin laajalti maailmassa, jo Britannian siirtomaahistoriankin vuoksi. Lisäksi vastaava periaate on tuttu erilaisista ihmisoikeussopimuksista. Onko habeaus corpus käytössä Suomessa jossain muodossa? Entä voiko kolmas osapuoli Suomessa vaatia vangitun tuomista oikeusistuimen eteen vangitsemisen lainmukaisuuden selvittämiseksi?

Vastaus

Tiivistettynä habeas corpus tarkoittaa laittoman vangitsemisen kieltoa ja tarkoituksena on estää mielivaltaiset vangitsemiset. Länsimaisissa oikeusvaltioissa habeas corpus tarkoittaa käsittelypakkoa ja oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. Suomessa se on kirjattu mm. perustuslain 21§:ään ja perustuslain 22§:n suojaamaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6. artiklaan.

Tuohon toiseen kysymykseen Kysy.fi:n laintuntemus ei kyllä riitä. Vangittu voi Suomessa hakea muutosta tuomioistuimen tekemään vangitsemispäätökseen. Käräjäoikeuden vangitsemispäätöksestä voi kannella hovioikeuteen. Hovioikeuden vangitsemispäätöksestä kantelu tehdään korkeimpaan oikeuteen. Kantelun voi tehdä vain vangittu ja se tulee käsitellä kiireellisenä. Vapaudenmenetyksen perusteista tai kohtelusta sen aikana voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle. Vangittu voi myös pyytää vangitsemisasiansa uudelleen käsittelyä.

Kommentit (0)

Vastauksesi