Etsin tietoja 15 vuotta sitten kuolleesta henkilöstä.

Etsin tietoja 15 vuotta sitten kuolleesta henkilöstä.

Etsin tietoja 15 vuotta sitten kuolleesta henkilöstä. Mitkähän olisivat parhaat tavat jatkaa tutkimusta sen jälkeen, kun googlen ja väestörekisterin tiedot on ammennettu? Mistä esimerkiksi voisi saada tietoja henkilön työurasta? Tai esim. avioituiko hän? Onko elossa olevia sukulaisia? Onko tällaista tutkimusta edes mahdollista tehdä? Kiinnostus johtuu siitä, että ko. henkilö on ollut erään järjestön jäsen 1900-luvun alkupuolella ja järjestöllä on kiinnostusta tutkia omaa historiaansa ja vanhoja jäseniään sen osana.

Vastaus

Arkistolähteistä ei juuri ole apua, kun on kyse alle 100 vuotta sitten eläneestä henkilöstä. Henkilötietolaki estää tuoreempien tietojen luovuttamisen sivullisille. Voitte kuitenkin kysyä neuvoa Arkistolaitokselta, jossa tehdään selvityksiä mm. sukututkimustarkoituksiin. Sukututkimusta varten laki nimittäin hyväksyy mm. perhetietojen luovutuksen. Arkistolaitoksen tekemistä selvityksistä lisätietoa täältä: http://www.arkisto.fi/fi/palvelut/selvitykset/selviitystyypit-ja-toimitu...

Muita ajateltavissa olevia lähteitä ovatkin henkilön suvusta mahdollisesti jo tehdyt tutkimukset. Monilla suomalaisilla suvuilla on kattavat selvitykset suvun jäsenistä, vaikka kyseessä ei olisikaan kuuluisa tai yhteiskunnallisesti merkittävä suku. Kannattaa olla yhteydessä asianomaiseen sukuseuraan.

Kaikista asepalvelun suorittaneista on olemassa ns. kantakortit, jotka sisältävät tietoja henkilön palvelusajasta. Kantakortteja säilytetään Sota-arkistossa: http://www.narc.fi/cgi-bin/db2www/aarre.mac/haku

Myös vanhoista sanomalehdistä saattaa löytyä kiinnostavia tietoja. On usein varsin helppoa päätellä mistä lehdistä ko. henkilöstä saattaisi uutisia/artikkeleita löytyä. Itse lehtiä saa nähtäväkseen esim. Kansalliskirjastossa ja maakuntakirjastoissa. Niiden selaaminen tosin on työlästä, mutta historiantutkimus tuppaa yleensäkin olemaan varsinaista neulan haravoimista heinäsuovasta.

Kirjastojen luetteloistakin voi tehdä yllättäviä löytöjä. FRANK-monihaulla pääsee käsiksi kaikkien suomalaisten kirjastojen aineistotietoihin. Henkilön nimeä voi käyttää asiasanana, jolloin tulokseksi saa teoksia, joissa hän on aiheena. Tietenkään asiasanoitukset eivät ole täysin kattavia, ja mikäli henkilö ei ole ollut merkittävä toimija, häntä ei välttämättä ole mainittu missään teoksessa. http://monihaku.kirjastot.fi/frank/search/

Tähän hätään en muita lähteitä keksi. Kenties lukijamme osaavat ideoida lisää mahdollisia tutkimuskohteita!

Lähteet:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990523

Kommentit (0)

Vastauksesi