Etsin sopivaa suomennosta eräälle lainaukselle Shakespearen näytelmästä Romeo...

Etsin sopivaa suomennosta eräälle lainaukselle Shakespearen näytelmästä Romeo...

Etsin sopivaa suomennosta eräälle lainaukselle Shakespearen näytelmästä Romeo ja Julia. Lainaus kuuluu englanniksi seuraavasti: "Ask for me to-morrow, and you shall find me a grave man."

Puhuja on Mercutio, lainaus löytyy kolmannen näytöksen alusta, jossa Mercutio miekkailee Tybaltin kanssa ja haavoittuu. Kohta taistelun jälkeen Romeo toteaa: "Courage, man. The hurt cannot be much."

Mercutiota ei käy lohduttaminen: "No, 'tis not so deep as a well, nor so wide as a church
door; but 'tis enough, 'twill serve. Ask for me to-morrow, and you shall find me a grave man."

Gutenberg.org-sivustolta löytyy Cajanderin suomennos: "Kysykää minua huomenna, niin tapaatte minut haudan hiljaisena." Miten ovat muut suomentaneet tuon kohdan? Mahtaako olla sellaista suomennosta, jossa ei teititeltäisi?

Vastaus

Löysin Romeosta ja Juliasta neljä eri suomennosta.

Shakespeare:
Romeo: Courage, man: the hurt cannot be much.
Mercutio: No, ’tis not so deep as a well, nor so wide as a church door, but ’tis enough, ’twill ser-ve. Ask for me to-morrow, and you shall find me a grave man. I am peppered, I warrant, for this world. A plague o’ both your houses! ’Zounds, a dog, a rat, a mouse, a cat, to scratch a man to death! a braggart, a rogue, a villain, that fights by the book of aritmetic! Why the devil came yoiu between us? I was hurt under your arm.

Paavo Cajanderin suomennos vuodelta 1881:
Romeo: Miehuutta, ystävä! Haava ei liene isokaan.
Mercutio: Ei, niin syvä se ei ole kuin kaivo, eikä niin leveä kuin kirkon-ovi; vaan siinä on tarpeeksi, se riittää. Kysykää minua huomenna, niin tapaatte minut haudan hiljaisena. Kyllä minä nyt olen suolattu, se on varma. – Kirotut nuo teidän sukunne! – Hiisi olkoon, että koira, rotta, hiiri, kissa noin kynsii miehen kuoliaaksi! Mokoma pöyhkäri, roisto, lurjus, joka taistelee laskukirjan mukaan! – Miksi, piru vie, te väliimme tulitte! Teidän käsivartenne alta minä sain haavani.

Yrjö Jylhän suomennos 1930-1950-luvuilta:
Romeo: Miehuutta, veikko! Haavas ei lie suuri.
Mercutio: Ei, niin syvä ei kuin kaivo, eikä niin leveä kuin kirkonovi; mutta siinä on tarpeeksi, se riittää. Kysykää minua huomenna, niin tapaatte minut haudanvakaana. Kyllä minä nyt olen pippuroitu, se on varma. – Molemmat sukunne hornaan! – Lempo soikoon, että koira, rotta, hiiri, kissa kynsi miehen kuoliaaksi! Mokoma kerskuri, roisto, lurjus, joka taistelee laskukirjan mukaan! Piruko sinut siihen väliin toi? Sinun käsivartesi alta minä haavan sain.

Lauri Siparin suomennos vuodelta 1981:
Romeo: Rohkeutta mies – haava ei voi olla paha.
Mercutio: Ei ole ei – ei yhtä syvä kuin kaivo eikä leveä kuin kirkon ovi mutta riittää kyllä, riittää minulle. Tapaatte huomenna hiljaisen ja kylmän miehen – voi perhanan perhana – nyt mennään eri teitä, maailma ja minä. Kirotut olkoot teidän sukunne, molemmat, sekä Capuletit että Montaguet, piru vieköön teidät kaikki! Voi Kristuksen veri! että se koira, rotta, hiiri, se kollikissa raapi miehen hengiltä! Se roisto, huijari, se kerskailija, se sääntökirjatappelija! Miksi helvetissä sinun piti tulla väliin? Se pisti kainalosi alta.

Marja-Leena Mikkolan suomennos 2006:
Romeo: Rohkeutta, mies, haava ei voi olla iso.
Mercutio: Ei, yhtä syvä se ei ole kuin kaivo eikä yhtä leveä kuin kirkon ovi, mutta kyllä se riittää, kyllä se kelpaa. Etsikää minut huomenna ja löydätte haudanvakavan miehen. Minun tieni maan päällä sortuu taatusti tähän. Rutto syököön molemmat suvut! Jumalauta, että se koira, rotta, hiiri, kissa noin raapaisi miehen hengiltä! Se kerskuri, roisto, konna, se oppikirjatappelija! Miksi sinä tulit väliin, pahus soikoon? Minä sain piston sinun käsivartesi alta.

Mainitsemassasi nimenomaisessa lauseessa ei ole kyse teitittelystä, vaan Mercutio puhuu sekä Romeolle että Benvoliolle, joka seuraavaksi viekin haavoittuneen Mercution pois. Cajanderin käännöksessä myöhemmin samassa repliikissä Mercutio kyllä teitittelee Romeota, mikä on vähän outoa, koska aiemmin samassa suomennoksessa he sinuttelevat toisiaan.

Shakespearen kääntämisen historiasta:
http://www.uta.fi/~lijakr/h4.html

Kommentit (0)

Vastauksesi