Etanolin ekologisuus verrattuna bensaan

Etanolin ekologisuus verrattuna bensaan

Käyn ystäväni kanssa väittelyä siitä, että onko kotimainen etanoli (RE85, E85 ) todellisesti koko elinkaarelta ekologisempi (CO2 ja muut päästöt) vaihtoehto verrattuna autoon, joka käy vain 95-bensalla? Oletuksena on, että vertaillaan etanolikäyttöön muunnettua bensa-autoa suurin piirtein samanikäiseen ja saman verran kuluttavaan bensa-autoon Suomen olosuhteissa. Kumpi on ekologisempi koko elinkaaressa jalostusketjun alusta tehtaasta jakeluun ja autossa käyttöön asti, kun perusteena käytetään laadukkaita tieteellisiä tutkimuksia (tai näiden puutteessa arvostettujen tutkijoiden näkemyksiä) eikä esim. mahdollisesti puolueellisia polttoainevalmistajien tai etanolimuunnoslaitteiden valmistajien omia laskentoja?

Vastaus

E85 on sekoitus, jossa on enintään 85 prosenttia ja vähintään 15 prosenttia bensiiniä. Etanolipitoisuus voi vaihdella raaka-aineiden saatavuuden mukaan. RE85-polttoaine sisältää suomalaisesta biojätteestä tehtyä etanolia yleensä 80–85 % ja loput ovat bensiinin eri komponentteja.

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva on todennäköisesti varsin puolueeton tutkimuksissaan. Ainakaan se ei edusta polttoaineen valmistajia. Etanolista kerrotaan Motivan verkkosivuilla mm. seuraavaa: 

Bioetanolin tuottaminen maksaa noin 2-3 kertaa niin paljon kuin bensiinin tuottaminen raakaöljystä. Suurimmat kustannustekijät ovat raaka-aine ja prosessienergia. Bioetanolin suotuisat vaikutukset ilmastonmuutokseen riippuvat etanolituotantoon käytetystä raaka-aineesta. Arvio bioetanolin elinkaaren CO2 –päästöistä ja energian käytöstä vaihtelevat suuresti. Brasiliassa sokeriruo’osta tuotettu etanoli on varsin CO2- ja energiatehokasta. Kestävän kehityksen ja eettisyyden suhteen on Brasilian etanolissa on toivomisen varaa. Toisaalta esim. ohrasta tuotetun etanolin CO2 –hyöty on varsin marginaalinen. Tämä johtuu ennen kaikkea viljakasvien merkittävästä lannoitustarpeesta suhteessa raaka-aineiden energiasisältöön sekä lannoitteiden valmistuksen ja niiden käytön aiheuttamista typpioksiduulipäästöistä, jotka voivat olla suuria. Lisäksi bioetanolin tuotantoprosessi on energiaintensiivinen ja vaatii huomattavan määrän tavanomaisilla fossiilisilla polttoaineilla tuotettua energiaa. Käytettäessä selluloosa- ja jätemateriaaleja etanolin valmistukseen kasvihuonekaasupäästöt voivat vähentyä merkittävästi, jopa 75-80 %.

Etanolin vaikutukset pakokaasupäästöihin eivät nekään ole yksiselitteisiä. Bensiinin joukkoon lisätyillä pienillä etanolimäärillä on yleensä pakokaasupäästöjä vähentävä vaikutus, mutta etanolilisäys nostaa haihtumapäästöjä. Korkeilla alkoholipitoisuuksilla varsinkin päästöt kylmässä saattavat olla ongelma. Lisäksi etanolin käytöstä syntyy runsaasti haitallisia asetaldehydipäästöjä.

Kun Suomessa käytetty etanoli tuotetaan pääosin jätteistä ja tähteistä, eikä esimerkiksi viljasta tai sokerijuurikkaista, pitäisi E85:n ja RE85:n olla varsin ekologisia polttoaineita puhtaaseen bensiiniin verrattuna koko jalostusketjun huomioonkin ottaen.  Etanolisekoitteisen polttoaineen kulutus on tosin hiukan suurempi. Kysyjän kaipaamia laadukkaita ja puolueettomia tutkimuksia aiheesta on kyllä vaikea löytää.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi