Eskadroonan päällikkö

Eskadroonan päällikkö

Mitä eskadroonan päällikkö teki joukko-osastossa? Minkälainen koulutusvastuu eskadroonan päälliköllä oli? Minkälainen upseeri pääsi eskadroonan päälliköksi? Minkälaisia tulopuhutteluja eskadroonan päällikkö sai antaa, ja kuka oli tulopuhuttelun kohteena? Minkälaisia koulutuksen liittyviä tehtäviä (Sulkeiset, sotilaallinen käyttäytyminen, lomamatkoihin liittyvät käytännön asiat, tulopuhuttelut, tms.) eskadroonan päällikkö sai siirtää muille upseeri henkilöille?

2 vastausta

Eskadroona on ratsuväen perusyksikkö, jonka päällikkönä on ollut yleensä kapteenia vastaava ratsumestari. Eskadroona on käytännössä komppaniaa vastaava yksikkö ja päällikön tehtävät kuten komppaniassakin.

Vastaajalla oli käytettävissään Suomen ratsuväen historia -teoksen osat 1 ja 2. Ensimmäinen osa käsittää yli 600 sivua ja toinen noin 500 sivua. Toinen osa keskittyy sotatapahtumiin 1939-1944. Koulutuksesta kerrotaan melko laajasti ensimmäisessä osassa (1920-1930 -luvut). Kysyjälle voisi suositella tähän teokseen tutustumista, sillä nämä kysymykset ovat aika yksityiskohtaisia, eikä vastaaja oikein löytänyt suoria vastauksia sinällään seikkaperäisistä historiikeista. Tulopuhuttelujen sisältöön ja eskadroonan päällikön vastuun siirtämiseen liittyvät seikat eivät myöskään ykkösosasta selviä. Eskadroonan päällikön viikottaiseen luentojärjestykseen saattoivat kuulua esimerkiksi: sisäpalvelusohjesääntö, ampumaoppi, armeijan kokoonpano ja sotaväen rikoslaki, liikunta, kenttäpalvelusohjesääntö, kk- sekä pikakivääri. Eskadroonan päälliköt toimivat taisteluharjoitusten järjestäjinä ja ylijohtajina.

Maanpuolustuskorkeakoulun kirjastossa saattaisi olla paremmin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Ehkäpä heiltä voisi saada vastauksia näihin kysymyksiin.

http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/palvelut 

http://maanpuolustuskorkeakoulu.fi/asiointi-ja-yhteystiedot

Kommentit (0)
06.03.201712:02
26722
40

Kysyjä ei mainitse, mitä ajankohtaa tarkoittaa.

Olipa se mikä vain, joukko-osastojen arkistoista pitäisi löytyä vähän kaikilta aikakausilta henkilökunnan tehtävänkuvaukset. päällikkötasoa myöten.

Arkistonhoito-ohjeiden mukaan joukko-osastojen piti lähettää säännöllisin väliajoin vanhat asiakirjansa, tai tietyt sellaiset, Sota-arkistoon. Mikäli joukko lakkautettiin tai sulautettiin johonkin toiseen, toimittiin vastaavasti. Osa joukko-osastojen toiminnassa syntyvästä asiakirja-aineksesta on sellaista, joka saadaan hävittää, osa sellaista, mikä tulee säilyttää "ikuisesti".

Ts. kyselyn hienojakoisimpien yksityiskohtien selvittämiseksi kannattaisi kääntyä sota-arkiston puoleen, ellei kysyjä ole jo niin tehnyt tai ellei haluttua tietoa ole jo löytynyt kirjallisuudesta. Eli käytännössä nyt Kansallisarkiston, entisen Valtionarkiston puoleen.

Valitettavasti arkistomateriaaleissa on aukkoja, eri syistä. Oli aikoja, jolloin kaksoiskappale kaikista tärkeimmistä asiakirjoista lähetettiin tiettyyn yksikköön, jonka oli tarkoitus toimia tiedon säilyttäjänä. Nyt sitäkään yksikköä ei enää ole, joten toivottavasti asiakirjat ovat silti jossakin.

Kysyjä ei varsinaisesti rajaa tiedusteluaan Suomea koskevaksi, joskin se on asiayhteydestä ymmärrettävissä.

Muissa maissahan on eskadroona = squadron ollut käytössä myös muissa aselajeissa kuin ratsuväessä, mm. ilmavoimissa ja laivastossa lentoyksiköiden osalta. Näitä maita ovat olleet mm USA, Belgia, Hollanti ja Singapore.

 

Kommentit (0)

Vastauksesi