Ennakkoperinnöstä kysymys

Ennakkoperinnöstä kysymys

Hei! Jos vanhemmat jakavat kolmesta lapsestaan kahdelle ennakkoperintöä niin paljon, että perintöä ei jää enää ollenkaan kuoleman jälkeen, niin miten silloin toimitaan sen yhden lapsen kohdalla, jolle ennakkoperintöä ei annettu? Saako hän silloin mitään, vaikka ennakkoperintö olisi ihan lain mukaisesti suoritettu, ja ilmoitettu.

Vastaus

Perintöoikeudessa tunnetaan lakiosan käsite. Se on rintaperilliselle lain mukaan tuleva perintöosa, joka on perittävä omaisuus jaettuna rintaperillisten lukumäärällä. Normaalitapauksissa rintaperillinen on oikeutettu lakiosaansa. Rintaperillinen voidaan kuitenkin tietyin edellytyksin tehdä perinnöttömäksi. Syiden pitää olla painavia, kuten perittävään kohdistuva tahallinen rikollinen loukkaus, jatkuva kunniaton elämä tai jatkuva epäsiveellinen elämä. Perinnöttömäksi tekemisestä on määrättävä testamentissa ja samalla mainittava määräyksen peruste. Peruste on myös näytettävä toteen.

Kysy.fi:ssä ei ole perintöoikeuden tuntijoita, mutta kaikesta päätellen ennakkoperinnöittä jäänyt voi vaatia hänelle lain mukaan kuuluvaa lakiosaa. Perittävän eläessään antamat omaisuuserät voidaan rinnastaa tarkoituksensa puolesta testamenttiin. Ennakkoperinnöt ovat aika selvästi tällaisia. Jos jäämistöstä ei voida luovuttaa lakiosan osuutta, voivat ennakkoluovutusten saajat joutua palauttamaan saamaansa omaisuutta täydentääkseen rintaperillisen lakiosaa.

Kommentit (0)

Vastauksesi