Eniten ostettu, käytetty...

Eniten ostettu, käytetty...

Usein näkee ja kuulee, että tämä ja tämä tuote on eniten ostettu, käytetty jne. Mihin tällaiset väitteet perustuvat? Viimeksi tuli esille tv-mainoksessa, jossa eräs silmätippamerkki oli eniten käytetty itsehoitotuote.

Vastaus

Mainostajan on pystyttävä todistamaan markkinoinnissa käyttämänsä tosiasiaväitteet oikeiksi. Tosiasiaväitteestä on kyse aina, kun väite koskee mitattavissa olevia vaikutuksia, jotka voidaan osoittaa oikeiksi tai vääriksi. Silloin luvataan ominaisuuksista jotain konkreettista.

Yleisluontoiset kaupallisen kehumisen ilmaisut ovat sallittuja. Ilmaisut kuten kaunein tai herkullisin ovat lähinnä makuasioita, eikä niistä edellytetä varsinaista näyttöä.

Kysyjän kuvailema markkinointi on luonteeltaan vertailevaa. Vertailevan markkinoinnin tulisi olla totuudenmukaista, puolueetonta ja asiallista. Vertailevassa mainonnassa on tyypillistä ilmaista mainosväittämillä, kuinka suosittu jokin hyödyke on. Superlatiivi-ilmaisu "eniten ostettu" pitäisi siis pystyä näyttämään toteen esimerkiksi markkinaosuutta koskevin tutkimustuloksin.

Kommentit (0)

Vastauksesi