"Englannissa ei koskaan pilkkua "that"-sanan edelle." Onko totta aina, vai...

"Englannissa ei koskaan pilkkua "that"-sanan edelle." Onko totta aina, vai...

"Englannissa ei koskaan pilkkua "that"-sanan edelle." Onko totta aina, vai riippuuko siitä mikä tehtävä that-sanalla on?

Vastaus

Englannin kielessä käytetään pilkkua hieman eri tavoin kuin suomen kielessä. Esimerkiksi suomenkielisen että–sanalla alkavan lauseen eteen tulee pilkku, mutta vastaavan englanninkielisen that-sanalla alkavan lauseen eteen ei tule pilkkua: ’Tiedän, että hän tulee’ ja ’I know that he is coming’.

That-sanaa käytetään relatiivipronominina (suomeksi ’joka’, ’mikä’), jos viittauksen kohteena (korrelaattina) tai sen osana on: all, little, much, few (I want to know all that happened), thing-loppuinen pronomini (Tell me everything that happened), superlatiivi tai järjestysluku (This is the third time that this happens), first, last, only (You are the only person that I can trust). Muita that-sanan käyttötapoja ovat mm. demonstratiivi- ja determinatiivipronomini ja adverbi. Näissäkään tapauksissa pilkkua ei käytetä.

That-sanalla on useita tehtäviä ja merkityksiä englannin kielessä, mutta ainakaan kieliopista ja sanakirjasta ei sellaista käyttöyhteyttä löydy missä sanan eteen tulisi pilkku laittaa.

Lähteet:
Tirkkonen Kirsti, Englannin preppauskirja, Gummerus, 2009
Hurme Raija, Englanti-Suomi suursanakirja, WSOY, 2003
Teokset HelMet-tietokannassa:
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1910662__St%3A%28englannin+...
http://haku.helmet.fi/iii/encore/record/C__Rb1643160__S%28englannin+kiel...

Kommentit (0)

Vastauksesi