Energialuokat?Miten kodinkoneiden energialuokat A-G määritellään?

Energialuokat?Miten kodinkoneiden energialuokat A-G määritellään?

Energialuokat?
Miten kodinkoneiden energialuokat A-G määritellään? Mikä on energialuokan A raja arvo kilowatteina tai kilowattitunteina ja mistä löytäisi asiasta kertovan taulukon. Kiitoksia

Vastaus

Sain apua vastauksessa Motivalta ja Helsingin energialta.
http://www.motiva.fi/
http://www.helen.fi/

Energiatehokkuusluokille on määritelty tarkat EU-direktiivit, jotka ovat tulleet Suomessa voi-maan asetuksella.

Suoraa listaa raja-arvoista ei ole, sillä mittauksessa pitää ottaa huomioon niin monia seikkoja. Tarkempia tietoja löytyy Finlexistä. Esimerkiksi jääkaappien tiedot ovat dokumentissa "Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus N:o 541 kotitalouksien sähkökäyttöisten jääkaappien, pakastimien ja näiden yhdistelmien energiamerkinnässä annettavista tiedoista"
http://www.finlex.fi/fi/laki/kokoelma/2004/20040083.pdf

Monimutkaisen asiasta tekee se, että eri laiteryhmille (kylmäsäilytyslaitteet, astianpesukoneet jne.) on omat raja-arvonsa, ja laiteryhmät on jaettu edelleen luokkiin. Esimerkiksi jääkaapeille löytyy kymmenen eri luokkaa (yhden, kahden vai kolmen tähden pakastelokero, kaappipakastin, jääkaappi jossa on enemmän kuin kaksi ovea jne.). Monimutkaisen laskukaavan avulla saadaan selville laitteen standardinmukainen energiankulutus vuodessa.

Sen avulla saadaan puolestaan laskettua laitteen energiatehokkuusindeksi. Esimerkiksi kyl-mäsäilytyslaitteiden paras energiatehokkuusluokka (A++) vaatii indeksin olevan alle 30, ja seuraava luokka (A+) 30-42.

Kylmäsäilytyslaitteiden standardinmukaisen energiankulutuksen laskukaavassa on omat muuttujansa mm. edellämainituille eri luokille, nettotilavuudelle, kalusteisiin sijoitettaville laitteille, 'trooppisille' ja 'subtrooppisille' laitteille ja automaattisulatteisille.

Laskukaava löytyy edellä mainitusta Finlex-linkistä, pdf-tiedoston sivulta 11.

*
Uusi Ecodesign-direktiivi, suomeksi Tuotteiden ekosuunnittelu, yhdistää aiemmat energiatehokkuus- ja energiamerkintä-säädökset ja asettaa tiukkenevat energian-kulutuksen raja-arvot laajalle joukolle sähkö-laitteita. Tavoitteena on jo suunnittelu-vaiheessa huomioida tuotteen koko elinkaaren ympäristömyötäi-syys. Jatkossa markkinoille ei saa toimittaa tuotteita, jotka kuluttavat energiaa lepo- tai toimintatilassa yli direktiivin asetuksissa määritettyjen rajojen.

Lisätietoja: http://www.ekosuunnittelu.fi/

Kommentit (0)

Vastauksesi