emeritus ja emerita sanojen merkitys ja käyttö ?

emeritus ja emerita sanojen merkitys ja käyttö ?

Vastaus

Wikipediasta löytyy vastaus:
Emeritus (täysinpalvellut) -sanaa käytetään eläkkeelle jääneen miespuolisen professorin, piispan tai muun merkittävän ammattilaisen entisen virkanimikkeen yhteydessä. Naisten tapauksessa käytetään sanaa emerita. Sana liitetään yleensä viran jälkeen, esimerkiksi professori emeritus N.N..

Sana tulee 1700-luvun latinan sanasta emereri, joka tarkoittaa eron ansaitsemista palveluksella (e pois jostain ja merēre ansaita).

http://fi.wikipedia.org/wiki/Emeritus

Kommentit (0)

Vastauksesi