Eli siis onko olemassa jotain luetteloa, jossa näkyy kaikki lääkärien...

Eli siis onko olemassa jotain luetteloa, jossa näkyy kaikki lääkärien...

Eli siis onko olemassa jotain luetteloa, jossa näkyy kaikki lääkärien erikoistumismahdollisuudet? Niitähän pitäisi olla jotain 50. Entä minkälaisia ovat erikoislääkärin ja erikoistuvan lääkärin palkat? Kiitos jo etukäteen :)
T: Ehkä tuleva erikoislääkäri

Vastaus

Lääkäreillä on todellakin 49 erikoistumisvaihtoehtoa, ja yli 60% lääkäreistä jatkaa peruskoulutuksen jälkeen opintojaan erikoislääkäriksi. Tutkinnon pituus vaihtelee viidestä kuuteen vuoteen. Viiden vuoden koulutusohjelmia on 16 ja kuuden vuoden koulutusohjelmia 33. Helsingin ja Turun yliopistoissa on 49 erikoislääkärikoulutusohjelmaa, Tampereella 48, Oulussa 46 ja Kuopiossa 45.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan sivuilta löytyy lista koulutusohjelmista ja niiden vastuuhenkilöistä: http://www.med.helsinki.fi/ammatillinen_jatkokoulutus/erikoistumiskoulut...

Lääkärien palkka muodostuu peruspalkasta sekä erilaisista lisistä. Palkkaan vaikuttaa myös se, työskenteleekö lääkäri yksityispuolella vai julkisella sektorilla. Yksityispuolella tuntipalkka on yleensä parempi, mutta julkinen sektori huolehtii sitten lääkäreiden koulutuksesta ja lääketieteellisestä tutkimuksesta ja kehittämisestä. Lääkärit saavat myös lisätuloja, jotka saattavat muodostaa jopa puoletkin kuukausiansioista. Tärkeimmät lisätulot koostuvat päivystyslisistä ja yksityislääkäritoiminnasta. Yksityisvastaanotolla tulot muodostuvat potilaspalkkioista. Lisäksi lääkärit voivat saada palkkaa myös konsultaatiotyöstä ja luennoista.

Suomen Lääkäriliitto tutkii vuosittain lääkäreiden ansioiden kehitystä. Uusimmat palkkatiedot perustuvat Palkka ja ansiot -kyselytutkimuksen tietoihin, ja kuvaavat lääkärien säännöllisen työajan keskiansioita eri sektoreilla lokakuussa 2009. Eri sektoreiden keskipalkoista löytyy tarkempaa tietoa Lääkäriliiton sivuilta (http://www.laakariliitto.fi/tilastot/laakaritilastot/palkkatietoa.html). Esimerkiksi sairaalassa työskentelevän erikoislääkärin keskipalkka on n. 5323 euroa/kk ja erikoistuvan lääkärin puolestaan 3495 euroa/kk.

Käytetyt lähteet:

http://www.laakariliitto.fi/koulutus/peruskoulutus/erikoislaakari.html
http://www.laakariliitto.fi/tilastot/laakaritilastot/palkkatietoa.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit_Suomessa#Palkkaus

Kommentit (0)

Vastauksesi