Elämän ylä- ja alamäet, kumpi on positiivinen elämänvaihe?

Elämän ylä- ja alamäet, kumpi on positiivinen elämänvaihe?

Sanotaan, että elämässä on ylä- ja alamäkiä, mutta kumpi noista tarkoittaa positiivista elämänvaihetta? Mikä on sanonnan alkuperä?

Vastaus

On totta, että sanonnan voi ajatella kahdella eri tavalla. Yhdellä tavalla voisi ajatella, että alamäkeä on helpompi kulkea kuin ylämäkeen.

Mutta tässä sanonnassa näkökulma on kuitenkin toinen. Siinä elämä ajatellaan tienä, jossa on tasaiset vaiheensa, kohokohtansa ja suvantonsa. Ylämäki viittaa siis että asiat ovat hyvin ja elämässä tapahtuu paljon hyviä asioita. Elämän alamäessä on vaikeuksia ja asiat menevät huonosti.

Tästä sanonnasta emme löytäneet mainintaa aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Mutta voidaan päätellä, että sanonta on suhteellisen tuore, vaikka taustalla oleva ajatus on ikiaikainen.

Kommentit (1)
"Niin myötä- kuin vastamäessä" on selvästi yksikäsitteisempi ilmaus.
8.8.2019 20:55 Telttu Ella 16255

Vastauksesi